Drukarnie Poligrafia poligrafia - różne

Bardzo dobre wyniki Kompap SA po I kwartale 2020

Grupa Kapitałowa Kompap SA opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020. Sytuacja Spółki po pierwszych trzech miesiącach br. jest zaskakująco dobra – jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 21 894 tys. zł w porównaniu z 20 859 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi niemal 5-procentowy wzrost. Jeszcze lepiej prezentuje się zysk netto, który wynosi 1 507 tys. zł, w porównaniu z 1 085 tys. zł. w ubiegłym roku – w tym przypadku mowa aż o niemal 39-procentowym wzroście.


Wszystkie drukarnie grupy Kompap odnotowały rekordową sprzedaż w styczniu oraz lutym i do 13 marca sytuacja była rzeczywiście doskonała – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA. – Na naszą rentowność wpłynęły również integracja i optymalizacja kosztów operacyjnych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kompap. Ostatnie dwa tygodnie marca nie zdążyły po prostu znacząco wpłynąć na nasz wynik finansowy. Od połowy marca zaczęła się nowa epoka, coś, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło. Coś, co każe inaczej popatrzeć na bezpieczeństwo, na logistykę i łańcuch dostaw, na organizację pracy, możliwość pracy zdalnej, coś, co w mojej ocenie przyniesie wiele zmian i refleksji.

Przypomnijmy, że w skład Grupy Kapitałowej Kompap SA wchodzą obecnie 3 drukarnie: Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Białostockie Zakłady Graficzne oraz Kompap, powstała z konsolidacji spółek Kompap oraz Imprimus.
(info Kompap SA)

Dodaj komentarz