Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego jest przyznawana od roku 1983 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich twórcom publikacji i prac badawczych (autorom i/lub redaktorom) o dużym


Na wniosek Komisji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał nagrody za rok 2019 w czterech kategoriach:

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

  • Maja Wojciechowska Kształtowanie kapitału społecznego: ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, Difin, Warszawa 2019

Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

  • Artur Jazdon Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2019

Podręczniki akademickie (uhonorowano dwie prace:

  • Zarządzanie biblioteką praca pod red. Mai Wojciechowskiej, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019
  • Zarządzanie informacją praca pod red. Wiesława Babika, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019

Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym (przyznano dwie nagrody):

  • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 [opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska], Biblioteka Narodowa, Warszawa 2019
  • Leszek Szafrański Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019 Warszawa

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Do Nagrody zgłoszono 16 publikacji w 4 kategoriach.

(źródło SPB)


Dodaj komentarz