Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy Rynek za granicą Zagranica

Koronawirus: wyniki ankiety wśród francuskich wydawców

Wyniki badania przeprowadzonego przez Syndicat national de l’édition (SNE, pol. Narodowa Gilda Wydawców) wśród wydawców ukazują zakres wpływu kryzysu zdrowotnego na obroty wydawnictw. Ożywienie działalności powinno przyjść wraz ze wsparciem dla księgarń.


SNE przedstawiło we wtorek 19 maja wnioski z rozesłanej wśród wydawców ankiety. Informacje uzyskano od 132 firm reprezentujących 250 wydawnictw. I tak połowa respondentów spodziewa się spadku obrotów w porównaniu do roku ubiegłego od 20% do 40%, jedna czwarta zakłada, że to będzie ponad 40%.

Kwiecień był najtrudniejszym miesiącem. 73% respondentów deklaruje spadek dochodu o ponad 60% w tym okresie w porównaniu z rokiem poprzednim. W marcu 63% wydawców wykazało straty od 20% do 60% obrotów. Mimo omrożenia księgarń, nieco ponad jedna trzecia wydaenictw przewiduje spadek dochodów w maju o 60%.

Skutki ekonomiczne pandemii będą miały dla wydawców średnio- i długoterminowe konsekwencje. Nieco ponad połowa uczestników badania wskazała na opóźnienia w przepływach pieniędzy lub anulowanie planowanych inwestycji. Jedna trzeci uważa, że ​​kryzys zdrowotny stanowi zagrożenie dla zatrudnienia. 18 wydawnictw obawia się, że zostanie zmuszona do zamknięcia swej działalności.

Koronawirs zakłócił plany wydawnicze. Respondenci podają, że anulowali lub przełożyli 18% nowych tytułów planowanych na ten rok. Ponadto odwołanie głównych międzynarodowych targów książki pozbawiło wydawców części dochodów ze sprzedaży praw zagranicznych.

Aby skutecznie przetrwać kryzys, większość wydawców, które odpowiedziały na ankietę, skorzystała z różnych systemów wsparcia przez państwo i władze lokalne. 72% z nich uciekło się do częściowego bezrobocia, 44% wnioskowało o odroczenie terminów płatności podatków, a 37% pobrało gwarantowane przez państwo pożyczki. Ponad połowa (56%) ankietowanych uważa jednak środki nadzwyczajne za niewystarczające, a ich kwoty za małe. Niektórzy wydawcy wskazują również zbyt restrykcyjne kryteria kwalifikowalności.

Poproszeni o określenie warunków, które mogą pomóc w wyjściu branży z kryzysu, prawie wszyscy (91%) respondenci wyrazili zaniepokojenie powolnym rozkręcaniem sprzedaży w księgarniach i innych punktach sprzedaży. Spadek popytu niepokoi 63% wydawców, brak środków finansowych 36%. Malejące budżety publiczne na zakup książek niepokoją 29% respondentów.

Wydawcy zalecają księgarniom domaganie się mocniejszego wsparcia ze strony państwa i społeczności lokalnych, możliwość zawieszenia podatku VAT na książki, dotacji na podręczniki szkolne i dystrybucji bonów do czytania. Należy też wesprzeć niezależnych wydawców poprzez anulowanie składek na ubezpieczenie społeczne, pomoc finansową na pokrycie kosztów stałych (czynsz, prąd itp.) oraz tymczasowe utrzymanie częściowego bezrobocia.

(źródło Livres Hebdo)

Dodaj komentarz