Różne Rynek wydawniczy

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki – kilka uwag

Trzy i pół godziny trwało pierwsze posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczyła mu dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadził dyrektor Instytutu Książki Dariuzs Jaworski.


Wiceminister Magdalena Gawin wysłuchała uwag zebranych przed monitorami osób (konferencja prowadzona była on-line), w tym propozycji wprowadzenia zmian na rynku w ramach Ustawy o Książce. Zaznaczyła jednak, że projekt takiej ustawy musi powstać w ministerstwie, a to zwykle trwa.

Kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu – nie ustalono.

W trakcie wideokonferencji głos zabrali przedstawiciele organizacji branżowych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Unii Literackiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, polskiej sekcji IBBY, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz wydawnictwa Biały Kruk, a także instytucji kultury: Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Instytutu Literatury, Państwowego Instytutu Wydawniczego.

Na ile przewodnicząca Zespołowi Magdalena Gawin orientuje się kwestiach rynku książki? Z wykształcenie jest historykiem. Tytuł doktora uzyskała w 2003 roku, habilitacja w w 2016. Pracowała w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Członkini Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Publikowała m.in. w: „Wiedzy i Życiu”, „Rzeczpospolitej”, „Res Publice”, „Tekstach Drugich”, „Teologii Politycznej” (do października była członkinią redakcji) oraz „Kronosie”. Jest autorką i współautorką książek z zakresu historii. W listopadzie 2015 powołana została na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 26 listopada pełni również funkcję generalnego konserwatora zabytków.
(info ap)

Dodaj komentarz