Edytorstwo Historia książki i druku Rynek wydawniczy

W ramach rosyjskiej Narodowej Biblioteki Cyfrowej (ros. NEB) udostępniono tysiące zabytkowych druków

8 tysięcy druków w wysokiej rozdzielczości udostępniła na swych stronach rosyjska Narodowa Biblioteka Cyfrowa (NEB) w sekcji „Zabytkowe książki”. Na monitorach multimedialnych sprzętów możemy przyjrzeć się unikalnym stronom starych książek, dokumentom, mapom morskim, plakatom.


Projekt obejmuje 8 sekcji tematycznych:

  • Rękopiśmienne księgi starosłowiańskie-ruskie
  • Słowiańska cyrylica z końca XV – początku XIX wieku
  • Rosyjska książka składana grażdanką XVIII – pierwsza ćwierć XIX wieku
  • Książki cesarskiego domu Romanowów
  • Rosyjski plakat z końca XIX – pierwszej ćwierci XX wieku
  • Rosyjski łubok (ilustracja ludowa) XVIII – początek XX wieku
  • Mapy geograficzne Rosji XVII – pierwsza połowa XIX wieku
  • Leningrad podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Wśród najciekawszych dokumentów Сборник слов и поучений (Zbiór słów i nauk) z 1076 r., Симоновское Евангелие (Simonowskoke Ewagele – apokryf Ewangelii św. Szymon) – jeden z najcenniejszych zabytków rosyjskiej kultury książki XIII wieku, pierwszy rosyjski atlas geograficznego Чертежная книга Сибири (tu Kartograficzna księga Syberii) oraz Apostoł – pierwsza dokładnie datowana księga wydrukowane w Moskwie w 1564 roku przez Iwana Fiodorowa i Piotra Timofiejewa Mścisławca.

W tym roku zdygitalizowanych zostanie jeszcze 250 ikunabułów. Pojawi się także sekcja „Wybitne zabytki sztuki książki drugiej połowy XVI-XXI wieku” w rosyjskich kolekcjach”.

Obejrzyj księgi na stronie „Zabytkowe książki”.

(źródło godliteratury)

Dodaj komentarz