Rynek wydawniczy

Małe i średnie firmy bez inwestycji w najbliższych miesiącach

77,6 proc. firm z sektora MŚP nie planuje inwestycji w najbliższych trzech miesiącach, co dziesiąty przedsiębiorca jeszcze się waha – wynika z badania „KoronaBilans MŚP” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Im większa firma, tym odważniej planuje przyszłe nakłady finansowe.


Przedsiębiorcy z reguły podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o trzy czynniki: przychody, koszty i stan zaufania do gospodarki. Przewidywana recesja wstrzymuje ich przed inwestowaniem. Na pytanie, czy planują inwestycje w najbliższych trzech miesiącach 77,6 proc. odpwiedziało, że nie planuje. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 12,3 proc. firm, a co dziesiąty przedsiębiorca jeszcze się waha.

Według ekspertów im większa firma, tym odważniej planuje przyszłe nakłady finansowe. Gdy w grupie firm średnich 40 proc. planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach, to w przypadku mikrofirm – jedynie 6,9 proc. Mikrofirmy na inwestycje przeznaczają wyłącznie wypracowane zyski, a średnie firmy chętniej sięgają po dodatkowe finansowanie.

Epidemia zmieniła także priorytety w zakresie planów inwestycyjnych – głównie to zakup nowego sprzętu, prawie jedna trzeci firm planuje zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line). Wyniki badania KRD pokazują, że najliczniejszą grupą, która zdecydowała się na przeniesienie działalności do internetu lub zamierza to uczynić w najbliższych miesiącach są mali przedsiębiorcy (62,5 proc.). Na działania online zdecydowała się także połowa średnich firm i 40 proc. mikrodziałalności.


Ogólnopolskie Badanie „KoronaBilans MŚP” przeprowadziła firma IMAS International pod koniec kwietnia 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 357 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

(źródło wirtualnemedia.pl)

Dodaj komentarz