Rynek wydawniczy Zagranica

W Rosji produkcja książek w wykazie branż dotkniętych pandemią

Rada Ministrów Federacji Rosyjskiej zalicza produkcję książek do wykazu branż najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusa.


Według Rosyjskiego Stowarzyszenia Księgarzy straty wydawnictw wywołane pandemią należy ocenić na około 15 mld rubli (211,3 mln USD). W związku z tym Rząd umieścił produkcje dziełową na liście najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorów gospodarki. Zapewnia to branży stosowne wsparcie Państwa.

Wcześniej Narodowe Stowarzyszenie Poligrafów wystąpiło do rządu z propozycją szeregu działań mających wesprzeć krajową poligrafię. Propozycje dotyczyły m.in. nałożenie zaporowych taryf celnych na import usług poligraficznych, obniżenie stawki VAT na produkcję i sprzedaż czasopism i książek do 10%, czasowe anulowanie ceł i obniżenie podatku VAT na całą grupę towarów importowanych na potrzeby przemysłu poligraficznego, odroczenie płatności podatku VAT od importu na nowy i używany sprzęt.

Wszystkie propozycje zostały odrzucone.

Wcześniej do branż zagrożonych zaliczono księgarstwo.

(źródło pro-books)

Dodaj komentarz