Rynek wydawniczy Rynek za granicą

40 mln EUR wsparcia dla włoskiego przemysłu książkowego

Po ocenie rozmiaru szkód wyrządzonych przez restrykcje sanitarne wprowadzone podczas pandemi, minister Kultury i Turystyki Włoch (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – MiBact ), Dario Franceshini, skierował 40 milionów euro na wsparcie branży wydawniczo-ksiegarskiej.


4 czerwca opublikowano dekrety rządu: na ich podstawie MiBact przedłuża ulgi podatkowe dla księgarni i ułatwia zakup książek przez biblioteki.

Fundusz ratunkowy dla firm i instytucji kultury we Włoszech wynosi 210 milionów euro. Na zakup książek przeznaczono 40 milionów – takie rozwiązanie uważane jest najbardziej wydajny sposób wspierania łańcucha książek.

Pierwszy dekret dotyczy 10 milionów euro i jest skierowany na wsparcie niezależnych księgarń. Księgarze będą zwolnieni z różnych podatków i opłat od wynagrodzeń. Księgarnie należące do wydawnictw z tej pomocy nie mogą korzystać.

Pozostałe 30 milionów euro zostanie przekazane regionom i władzom lokalnym, a także instytutom kultury, przy czym 70% kwoty zostanie wykorzystane na zakupy książek w księgarniach.
Wielkość dotacji uzależniona jest od liczby książek dostępnych w bibliotekach

• 1 500 EUR ( 5 tys. tytułów)
• 3500 EUR (od 5-20 tys. tytułów)
• 7000 EUR (ponad 20 tys. utworów)

Decyzja ta została z zadowoleniem przyjęta przez włoskie stowarzyszenie wydawców l’AIE), ktore teraz oczekuje na kolejny krok – dotacje w ramach karty rodziny dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. – Środek ten pozwoli złagodzić sytuację kryzysową, a jednocześnie położyć podwaliny pod politykę wspierania czytelnictwa, której wciąż brakuje w naszym kraju  – zauważa Ricardo Franco Levi, przewodniczący l’AIE.

Ze swojej strony Paolo Ambrosini, prezes stowarzyszenia włoskich księgarzy, cieszy się tym prawdziwym zwycięstwem: Znaczny wzrost ulgi podatkowej dla księgarń oraz specjalna ulga na zakup książek z bibliotek […] są wyraźnym znakiem zainteresowania ministra naszą branżą.

Tu warto dodać, że włoski minister kultury przez sześć lat był redaktorem dwumiesięcznika poświęconego dokumentacji prawnej, jest autorem kilku książek. Urząd ministra kultury i turystyki objął 5 września 2019 w nowo powołanym drugim rządzie Giuseppe Contego.

(źródło ActuaLitte)

Dodaj komentarz