Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Austria i Niemcy obniżają stawki VAT na książki

Do 5% w Austrii i w Niemczech spadnie wielkość podatku VAT na książki – w Austrii z 10%, a w Niemczech z 7%. To tymczasowe stawki tego podatku od 1 lipca. Obniżka wynika z działań rządów tych państw wspierających branże wydawnicza przed skutkami pandemii. Magazyn “Boersenblatt” przypomina wydawcom, że jeśli chcą zmienić ceny swych książki, to o zmianie muszą poinformować LVB (Verzeichnis Lieferbarer Bücher – katalog dostępnych książek) z wyprzedzeniem 14 dni.
(źródło Boersenbaltt)

Dodaj komentarz