Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy Rynek za granicą Zagranica

Francja: na wsparcie branży książki wydatkowano już 36 mln euro

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury Francji przedstawiło Zgromadzeniu Narodowemu plan wsparcia  kultury i mediów w wysokości 5 miliardów euro.


W komunikacie prasowym Ministerstwo Kultury Francji chwali się  “ogromną mobilizację środków – 5 miliardów euro na rzecz kultury i mediów”. Minister Franck Riester zapewnia: W obliczu brutalnej i trwałej destabilizacji kultury i mediów w wyniku kryzysu zdrowotnego rząd podjął niebywałe w skali kroki w celu ochrony artystów i twórców kultury oraz utrzymania miejsc pracy. W obliczu bezprecedensowego kryzysu musimy bronić naszego modelu kultury i uczynić z niego niezbędny filar naprawy.

Różne środki wsparcia (fundusze solidarnościowe, pożyczki gwarantowane przez państwo, zwolnienie z opłat) wyniosły na koniec maja 2,9 mld euro. Ponadto pomoc z Funduszu Solidarnościowego (230 mln euro) została rozszerzona na autorów.

Na wsparcie samej sieci dystrybucji książek, która odnotowała spadek o 23%, skierowano 217 mln euro. Wdrożono plan sektorowy o wartości 42 mln euro, przy czym na br. rozdysponowano już 36 mln euro (25 milionów na wsparcie księgarń, 6 milionów na ich modernizację, 5 milionów dla wydawnictw, które podobnie jak księgarnie poważnie ucierpiały w wyniku epidemii). Kolejne środki pomocowe w wysokości 175 mln euro zostaną wprowadzone później.

Oprócz tych nadzwyczajnych środków finansowych Minister Gospodarki i Finansów oraz Minister Kultury poprosili podległe służby o opracowanie rozwiązań, których celem będzie przywrócenia uczciwej konkurencji między księgarniami stacjonarnymi a księgarniami on-line w zakresie kosztów wysyłki pocztowej.

Na koniec należy zauważyć, że cały sektor książki może korzystać z 40 mln euro pożyczek zarządzanych przez IFCIC (Instytut Finansowania Przemysłu Filmowego i Kultury).

(źródło ActuaLitte

Dodaj komentarz