Edytorstwo Historia książki i druku

Biblioteka Brytyjska opublikowała rękopis sztuki “Sir Thomas More” z pismem Williama Szekspira

Przez długi czas uważano, że z wyjątkiem podpisów na różnych dokumentach nie zachował się żaden odręczny tekst Szekspira. Jednak uczeni zidentyfikowali rękę mistrza na rękopisie sztuki „Sir Thomas More” z 1590 roku.

Ta sztuka została napisana przez Szekspira wspólnie z czterema innymi dramaturgami: Anthonym Mundy, Henrym Chettle, Thomasem Haywoodem i Thomasem Deckerem. Cenzorowi Edmundowi Tilneyowi sztuka nie spodobała się, gdyż jedna ze scen przedstawiała zamieszki londyńskich rzemieślników. Tilney zasugerował ich usunięcie, na co pisarze zgody nie dali. W efekcie sztuka nigdy nie została wystawiona na scene. Zdaniem badaczy to właśnie uchroniło rękopis przed zniszczeniem. Sztuka została odkryta na początku XIX wieku i wkrótce publikowana.

Uważa się, że wiersze od 1 do 165 w szóstej scenie zostały napisane ręką Szekspira.

(źródło i zdjęcie British Library)

Dodaj komentarz