Dotacje Rynek wydawniczy

Znamy stypendysów specjalnej edycji stypendiów artystycznych Prezydenta Wrocławia

W ramach specjalnej edycji stypendiów artystycznych Prezydenta Wrocławia, będącej elementem Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej, wyróżniono 25 twórców. W sumie na stypendia artystyczne w tym roku Wrocław przeznaczy ponad 1,4 mln zł.
Stypendia przyznaje się osobom zajmującym się twórczością artystyczną 6 różnych dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania. Wnioskować o nie mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


W III naborze złożono łącznie 154 wnioski. Nabór ten został ogłoszony jako dodatkowy, w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej. Stypendia, w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie, zostały przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną w 5 dziedzinach: sztuki wizualne (12), muzyka (6), literatura (3), film (2) i teatr (2). Wśród nich 6 dotyczy książki.

W kategorii literatura stypendia otrzymali:

Gabriel Leonard Kamiński
Poeta, wydawca, księgarz. Pierwszy kierownik księgarni wydawnictwa Dolnośląskiego „Centralna” przy ul. Świdnickiej. Debiutował w 1973 w „Konfrontacjach”. Publikował w: „Integracjach”, „Nurcie”, „Sigmie, „Odrze”, „Morzu i Ziemi”, „Słowie Polskim, „Wiadomościach”, „Gazecie Wrocławskiej”, „Gazecie Codziennej”, suplemencie „Konfrontacje Literackie”, „Pomostach”. Autor piętnastu książek poetyckich i jednego zbioru opowiadań. Od 2000 roku pracuje w Portalu Internetowym – Sfera Intermedia we Wrocławiu, jako dziennikarz i recenzent.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Wrocławska Abrakadabra.
Praca polegać będzie na dokończeniu zbioru opowiadań pt. Wrocławska Abrakadabra, których akcja rozgrywa się na Grabiszynku. Będzie to zbiór ukazujący czasy przed Panem Swenem…, który to tom ukazał się w 2013 roku.

Stanisław Karolewski
Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2007 roku prowadzi antykwariat Szarlatan przy ul. Szczytnickiej we Wrocławiu. Jest autorem książek: W piaskownicy światów. Epos wrocławski, „Głodny Anioł. Jak wyleczyłem się z raka, Bilet na Arkę i Szarlatańskich wersetów. Publikuje w „Pomostach” i „Formacie Literackim”.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Sekrety antykwariusza.

Praca polegać będzie na prowadzeniu dziennika dokumentującego spotkania twórców i odbiorców literatury w Antykwariacie Szarlatan. Ukazana zostanie codzienna praca antykwariatu – opisani zostaną ludzie, którzy odwiedzają to miejsce oraz dzieła, które się tam znajdują.

Krzysztof Rudowski
Pisarz, poeta, dramaturg oraz muzyk jazzowy. Zadebiutował w 2000 roku książką „Stopy Pana Boga – metafizyczny przewodnik po Tatrach”. Jest autorem kilku powieści, m. in. Rękopisu zapodzianego w Saragossie, będącej współczesną kontynuacją Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, jak również książek: Trzydziestolecie czy Konstelacje. Jest autorem pierwszego w historii literatury dramatu internetowego Cz@t, którego realizacja radiowa uzyskała wyróżnienie na festiwalu twórczości radiowej i telewizyjnej Dwa Teatry w Sopocie.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: powieść Zmartwychwstanie.

Akcja powieści rozgrywać się będzie w przeciągu zaledwie kilku dni – podczas trwania festiwalu muzyki barokowej Misterchia Paschalia – jednakże tłem utworu będzie rzeczywistość ostatnich pięćdziesięciu lat i zmiany, jakie dokonały się w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, z którym związani są główni bohaterowie.


W kategorii sztuki wizualne

Agata Kalinowska
Absolwentka kulturoznawstwa i dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarka i fotografka.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: YAGA

YAGA to tytuł książki fotograficznej, nad którą pracę artystka rozpoczęła w lutym 2020 w ramach mikrorezydencji organizowanej przez OPT (Galerię Miejsce przy Miejscu). Projekt stanowi wizualny esej o kobiecości i kobietach, przedstawionych z kobiecego punktu widzenia. Efektem projektu będzie książka fotograficzna zawierająca ok. 120 zdjęć, teksty kulutroznawczo-etnologiczne w min. 5 egzemplarzach konkursowych i 2 przeznaczonym dla jednej z wrocławskich instytucji kultury.

Iwona Ogrodzka
Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na wrocławskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, sztuką wideo i instalacją.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Zielonożółta chmura dryfuje w naszą stronę.

Tytuł projektu jest parafrazą wspomnień kanadyjskich żołnierzy uczestniczących w bitwie pod Ypres w 1915 r. i powstał z inspiracji postacią Clary Immerwahr. Ta urodzona we Wrocławiu chemiczka, która jako pierwsza kobieta otrzymała stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, była zdecydowanie przeciwna pracy swojego męża, noblisty Fritza Habera. W 1915 roku, po tym jak dowiedziała się, że wyprodukowany przez Habera gaz zabił pod Ypres pięć tysięcy żołnierzy, popełniła samobójstwo.
W ramach stypendium powstanie książka artystyczna, na którą składać się będą wykonane przez artystkę fotografie, ilustracje i teksty, oraz wideo (około 10-15 min) – artystyczna realizacja filmowa, której tematem będzie sylwetka Clary Immerwahr.


W kategorii teatr

Marta Sokołowska
Trzykrotna stypendystka MKiDN. Autorka wielu nagradzanych sztuk m.in: Holzwege reż. K. Kalwat; Ryt reż. W. Szczawińska, czy Reykjavik ’74. Laureatka konkursu Debiuty Prozą organizowanego w ramach Festiwalu Stacja Literatura 24 oraz dwukrotna finalistka konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej Metafory Rzeczywistości.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Fadecja Poggia.

Przedsięwzięcie poświęcone będzie pierwszej wydrukowanej po polsku książce. Dokonał tego w 1475 roku Kasper Elyan, kanonik kapituły katedralnej we Wrocławiu, założyciel pierwszej drukarni. Tak jak ponad pół wieku temu odchodzono od ręcznie zapisanych książek na rzecz drukowanych, dzisiaj jesteśmy świadkami odchodzenia od książek wydawanych drukiem na rzecz książek elektronicznych, udostępnianych internetowo.
W postępowym geście Kaspera Elyana autorka dostrzega przykład postępu nauki i kultury, z którym dzisiaj również się mierzymy. Dramat będzie zatem próbą rekonstrukcji świata sprzed 500 lat, w przeddzień rewolucji społecznej, która odbyła się we Wrocławiu, jakiego nie znamy. Rezultatem realizacji projektu będzie sztuka, na podstawie której powstanie słuchowisko.


IV EDYCJA

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków stypendialnych na pierwsze półrocze 2021 roku i cały 2021 rok, z terminem składania wniosków do 30 września 2020 r. Wysokość stypendium wyniesie 2500 zł brutto miesięcznie.

(info Departament Prezydenta m. Wrocław, Wydział Komunikacji Społecznej)

Dodaj komentarz