Rynek wydawniczy

Grand Press – najlepsza polska Książka Reporterska Roku

Do 28 sierpnia br.  można zgłaszać książki do nowej nagrody w konkursie Grand Press – dla najlepszej polskiej Książki Reporterskiej Roku.


Nagroda zostanie przyznana przez jury, składające się ze znawców literatury i reportażu, za publikację: o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych oraz językowych; ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego; cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki.

Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie żyjących autorów polskich, wydane od 1 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2020 roku i będące pierwodrukami.

Nie będą oceniane: antologie, reportaże literackie, czyli zawierające jakiekolwiek elementy fikcji, biografie niereporterskie, choćby napisane przez dziennikarzy/reporterów, dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.).

Książki na konkurs mogą nadsyłać ich autorzy oraz wydawnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2020 roku pod adresem:

“Press”, ul. Świętokrzyska 30, lok. 150
00-116 Warszawa
z dopiskiem: Książka Reporterska Roku

Partnerem nagrody jest Miasto Sopot.
Organizatorami konkursu są: wydawca magazynu “Press” i Fundacja Grand Press.


Grand Press to największy konkurs dziennikarski w Polsce. Na konkurs składają się: kategorie tematyczne Grand Press, nagrody specjalne – nowo powołana Książka Reporterska Roku, Grand Press Digital, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz konkurs na Dziennikarza Roku.

Szczegóły konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.grandpress.pl.

(źródło Press)

Dodaj komentarz