Dotacje Rynek wydawniczy

Tarcza dla literatów – wsparcie i promocja polskich pisarzy

Instytut Literatury dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje Tarczę dla literatów – program wsparcia dla pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, których dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa.


SARS-CoV-2 w znacznym stopniu dotknął polskie środowisko literackie. Odwołane festiwale i spotkania autorskie, zamknięte księgarnie, opóźnienia na rynku wydawniczym i rezygnacja z niektórych publikacji – wszystko to sprawiło, że ludzie pióra boleśnie, zwłaszcza finansowo, odczuli skutki pandemii i wynikających z niej obostrzeń.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na honoraria. Celem działania Instytutu Literatury jest bezpośrednie wsparcie autorów, pieniądze są przede wszystkim na zakup licencji do publikowanych wcześniej lub premierowych tekstów: wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń.

MKiDN przyznało nam dodatkowe środki na zwiększenie zakupów licencji autorskich, aby można było uruchomić kampanię wsparcia poetów, prozaików, dramaturgów, krytyków i tłumaczy, a jednocześnie wzmocnić promocję współczesnej literatury polskiej. Jest to kontynuacja naszej zwykłej działalności statutowej, ale na większą skalę – tłumaczy dr Józef Maria Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury.

Zakupione materiały dostępne będą w Czytelni na portalu NowyNapis.eu. Tym sposobem gwarantujemy powszechny, nielimitowany, bezpłatny dostęp do wszystkich publikowanych treści oraz pozostawienie pisarzowi wszelkich autorskich praw majątkowych do przekazanych utworów. Instytut kupuje wyłącznie licencje, czyli prawo do użycia utworów w swoich publikacjach, nie ograniczając żadnych praw autorów do kolejnych publikacji – mówi Ruszar. Nasza Czytelnia to publiczne repozytorium i zależy nam na zwiększeniu liczby autorskich „wizytówek”.

Instytut skontaktował się także z przedstawicielami pism i organizacji literackich z propozycją współpracy przy projekcie.

Chcemy, by różne środowiska, działacze i redaktorzy polecali nam autorów do promocji. Ich także zaprosimy na łamy naszych mediów, ale jesteśmy też otwarci na współpracę wydawniczą – opowiada Ruszar.

O jakich tomach mowa? Po pierwsze – antologie skupiające reprezentatywną część dorobku danej organizacji czy środowiska. Po drugie – książki indywidualne, które w obecnej sytuacji nie mogłyby ukazać się bez wsparcia Instytutu Literatury. Po trzecie – Instytut Literatury ogłosił Projekt Kontynuacje, działający na podobnych zasadach, jak prowadzony wcześniej Program Wsparcia Debiutantów. Jego zasady są proste – autor, który ma gotową do wydania książkę i zainteresowanego wydawcę, może zwrócić się do Instytutu z wnioskiem o wsparcie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu on sam otrzyma honorarium, a wydawca może liczyć na pokrycie części kosztów wydawniczych.

Zaprosiliśmy do współpracy SPP, ZLP, UL oraz przedstawicieli środowisk młodoliterackich, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i niszowych, niezależnie od wieku, światopoglądu i innych pozaliterackich czynników – pointuje Ruszar. – Liczy się tylko literatura. Nastawieni jesteśmy na publikacje niekomercyjne. Obecnie zbieramy propozycje aż do wyczerpania środków.

Dodaj komentarz