Targi za granicą Targi, festiwale

Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa

W najbliższy weekend w Białyniczach koło Mohylewa odbędzie się XXVII Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa. Na gości czekają odczyty literackie i konferencje, dyskusje i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Tradycyjnie w Dniu Białoruskiego Piśmiennictwa aktywnie uczestniczą również pisarze rosyjscy.

Białynicze to niewielkie, liczące ok. 10 tysięcy miasteczko. Stą pochodził białoruski malarz Witold Białynicki-Birul (1872-1957), jeden z najbardziej poetyckich mistrzów pędzla wśród pieredwiżników.

Głównymi tematami zbliżającego się forum są Rok Małej Ojczyzny, 75. rocznica Wielkiego Zwycięstwa i 90. rocznica urodzin wybitnego białoruskiego pisarza Władimira Korotkiewicza.

Do najważniejszy wydarzeń tego święta książki należą wręczenia Narodowej Nagrody Literackiej Białorusi, konferencja naukowo-praktyczna “Czytania białoruskie”, “Okrągły stół” z udziałem pisarzy białoruskich i zagranicznych, wyprawa “Droga do świątyń” podsumowująca wyniki republikańskiego konkursu młodych czytelników “Klasyka na żywo”, a także konkursu clipów wideo promujących książki.

W najbliższe dwa weekend główna ulica Białynicz stanie się deptakiem, pojawi się tam dwukilometrowy kiermasz książek. Zaprezentowane zostaną także projekty literackie, w realizacji których uczestniczył Stały Komitet Państwa Związkowego. Na gości czeka również zrekonstruowane muzeum Witolda Białynickiego-Biruli. Nawiasem mówiąc, w ubiegłym roku, przy udziale Stałego Komitetu Państwa Związkowego, ukazała się książka poświęcona artyście, w tym roku album z reprodukcjami jego prac.

Oprócz imponującej kolekcji obrazów W. Białynickiego-Biruli widzowie po raz pierwszy zobaczą też odrestaurowany XVII-wieczny fresk „Droga na Golgotę” z niegdyś zrujnowanego klasztoru katolickiego.

Z okazji Dnia Białoruskiego Piśmiennictwa wydane zostanie specjalny znaczek pocztowy.
(źródło rg.ru, na zdjęciu: rynek w Białyniczach, N. Orda, 1877)

Dodaj komentarz