materiały poligraficzne Poligrafia

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał 2020 r.

Jak podaje firma w specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy, globalna sytuacja związana z pandemią Covid-19 przełożyła się na spadek jej przychodów ze sprzedaży i zysku operacyjnego EBIT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Marża zysku brutto w minionym kwartale wyniosła 8,4%. Firma odnotowała przepływy gotówkowe rzędu 363 mln euro, zaś dostępność środków finansowych, zapewniających bieżącą płynność, osiągnęła poziom 2,1 mld euro.


Kierownictwo Stora Enso podkreśla, że priorytetem działalności firmy były i są zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych w niej osób, co nabrało szczególnego wymiaru w ostatnich miesiącach, zdominowanych przez pandemię koronawirusa. Koncern wprowadził w związku z tym szereg procedur i obostrzeń mających na celu ochronę pracowników, stale też monitoruje światową sytuację związaną z Covid-19. Stora Enso zapewnia, że dzięki wielu proaktywnym działaniom udało się zminimalizować wpływ pandemii na bieżące funkcjonowanie firmy i zapewnić ciągłość dostaw do klientów.

Stora Enso utrzymała również solidny poziom płynności finansowej i dostępności do zasobów finansowych. Na koniec 2. kwartału br. wartość dostępnej gotówki i jej ekwiwalentów wyniosła 1,062 mld euro. Firma nie skorzystała z przyznanych jej linii kredytowych o wartości 1 mld euro, jak również z możliwości pozyskania pożyczek na ustawowe składki emerytalne w Finlandii o wartości 950 mln euro.

Wciąż jesteśmy w bezprecedensowym okresie pandemii Covid-19, która znacząco rzutuje na zdrowie ludzi na całym świecie, powodując niepewność i zmienność w środowisku biznesowym – pisze we wspomnianym komunikacie Annica Bresky, prezes i CEO firmy Stora Enso. – Rządy wielu krajów podjęły działania wspierające gospodarki, dzięki czemu mamy do czynienia ze stopniowym się ich otwieraniem, także w wymiarze społecznym. Jednak, pomimo pewnych oznak optymizmu, przejrzystość rynkowa wciąż pozostaje na niskim poziomie. W tym kontekście koncentrujemy się na tych aspektach działalności Stora Enso, na które mamy realny wpływ: bieżącej obsłudze i wspieraniu klientów; zapewnieniu zdrowia naszym pracownikom; prowadzeniu działalności w możliwie najbardziej wydajny sposób; zabezpieczeniu stabilności finansowej oraz kontynuacji działań związanych z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań.

Spadki efektem pandemii Covid-19
Przychody ze sprzedaży Stora Enso zamknęły się w 2. kwartale br. kwotą 2,114 mld euro (spadek o 18,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2019), zaś zysk operacyjny EBIT spadł z 299 mln euro do 178 mln euro. Tym samym jest on na poziomie porównywalnym z 1. kwartałem br. – podkreśla Annica Bresky. – Wyłączając dział Paper wskaźnik ten wyniósł 216 mln euro, co jest wynikiem znacząco lepszym niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku, gdy zamknął się on kwotą 159 mln euro.

Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej Stora Enso wyniosły w 2. kwartale br. 363 mln euro. Biorąc pod uwagę wysoce niesprzyjające okoliczności, uważamy wyniki za ten okres za solidne. Złożyła się na nie w dużej mierze wysoka sprzedaż realizowana przez jednostki Packaging Materials i Forest. Lepiej niż się spodziewaliśmy, radził też sobie dział Wood Products. W największym stopniu pandemia wpłynęła na wyniki działu Paper, już wcześniej dotkniętego spadkami rynkowymi i strukturalną obniżką popytu na wszystkie gatunki papieru. Wyłączając dział Paper, marża zysku EBIT pozostała na poziomie 13%, potwierdzając stabilność naszego biznesu.

Stabilne filary finansowe
Pomimo pandemii, Stora Enso kontynuowała działania związane z przekształcaniem się w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych. W zakładach w Oulu trwa proces dostosowywania ich do produkcji tektury typu kraft. Annica Bresky zapowiada, że zostanie ona uruchomiona w 4. kwartale tego roku. Obecnie aż 80% naszych przychodów ze sprzedaży jest realizowanych przez jednostki o największym potencjale wzrostu. Po przekształceniach udział papieru w naszej sprzedaży będzie jeszcze mniejszy. Rynek pozostaje wymagający również dla działu Biomaterials, gdzie mamy do czynienia z presją cenową oraz spadkiem popytu na papiery graficzne. W porównaniu z poprzednim rokiem, nasze wyniki finansowe za 2. kwartał są zatem znacząco niższe, co jest wypadkową spadków w dostawach i realizowanej sprzedaży, głównie w działach Paper i Biomaterials.

Jak dodaje kierownictwo Stora Enso, trudno w obecnej sytuacji prognozować wyniki w kolejnych kwartałach jak też w całym 2020 roku. W 3. kwartale firma planuje natomiast przeprowadzić, przesunięte w czasie z uwagi na pandemię, prace konserwacyjne w sześciu zakładach produkcyjnych.

Annica Bresky podkreśla, że poza minimalizacją skutków pandemii koronawirusa, firma kontynuuje działania mające na celu zwięskzyć jej efektywność kosztową. Program ochrony zyskowności, którego celem jest redukcja kosztów o 350 mln euro rocznie, jest nadal wdrażany; podejmujemy tu zresztą kolejne kroki. Mając na uwadze potencjalnie dłuższe i głębsze, negatywne skutki Covid-19, zapewniliśmy sobie bufor finansowy w wysokości 2,1 mld euro. M.in. w tym celu przeprowadziliśmy emisję „proekologicznych” obligacji, co jest zbieżne z naszą polityką zrównoważonego rozwoju. W jeszcze większym stopniu niż dotychczas koncentrujemy się na utrzymaniu właściwych przepływów gotówkowych oraz zarządzaniu kapitałem obrotowym. Wzmacniamy naszą stabilność finansową i w tym kontekście jestem pod wrażeniem działań podjętych w ramach całej organizacji.

Z myślą o przyszłości
Annica Bresky podkreśla, że firma przygotowuje się do powrotu koniunktury, rozwijając innowacyjne działania tych jednostek biznesowych, które w największym stopniu mają decydować o przyszłości Stora Enso. Rozpoczęliśmy w związku z tym produkcję włókien formowanych, oferując nowe projekty i rozwiązania skierowane na rynek jednorazowych opakowań gastronomicznych; mają one być odnawialne, odzyskiwalne, biodegradowalne i wolne od plastiku. Z kolei we współpracy z firmą Cordenka, pracujemy nad stworzeniem biologicznych, niezawierających paliw kopalnych i konkurencyjnych kosztowo włókien węglowych, które mogłyby zastąpić materiały bazujące na ropie.

Nowe produkty w portfolio
W ostatnim czasie firma wprowadziła do oferty AvantForte – tekturę falistą typu kraft do opakowań spożywczych. To bezpieczne dla żywności rozwiązanie wychodzi naprzeciw wymaganiom właścicieli marek w kontekście wysokiej jakości opakowań niezawierających tworzyw sztucznych, a przy tym wymagających mniejszej ilości surowców niezbędnych do ich wykonania”– podkreśla Annica Bresky. Kolejny nowy produkt w ofercie Stora Enso to PerformaLight – wolny od plastiku karton niskogramaturowy, dedykowany opakowaniom na produkty premium. W porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi, przy jego produkcji emisja dwutlenku węgla może zostać zredukowana nawet o 70% – dodaje Annica Bresky.

Stora Enso jest też aktywna w kontekście dygitalizacji rynków, na których firma działa. Niedawno zainicjowała powstanie Box Inc. – cyfrowej platformy sprzedażowej B2B dedykowanej opakowaniom wykonanym z bazującej na surowcach odnawialnych tektury falistej. Ma ona pomóc firmom w znalezieniu właściwego dla siebie opakowania, zaś dostawcom w dotarciu do nowych klientów bez tworzenia własnej platformy online – podkreśla Annica Bresky.

Jak dodaje CEO firmy, Stora Enso poczyniła też kolejne kroki w obszarze tzw. opakowań inteligentnych. Jej technologia ECO RFID Tag, znajdująca zastosowanie w zawieszkach ubraniowych, została z powodzeniem wdrożona przez klientów ze Skandynawii oraz Chin. Jednocześnie wdrożyliśmy pierwsze rozwiązania dedykowane bezobsługowym sklepom detalicznym, które pozwolą klientom na dokonywanie bezdotykowych zakupów, a sprzedawcom – na większą przejrzystość stanów magazynowych.

Nowa siedziba w Helsinkach – już wkrótce
Stora Enso poinformowała też o realizowanych planowo działaniach związanych z jej przenosinami do nowej siedziby. Po rozpisaniu konkursu architektonicznego, wybrany został najwyższej klasy projekt uwzględniający drewnianą konstrukcję budynku. Będzie on łączył w sobie innowacyjny design i proekologiczność w postaci obniżonego śladu węglowego związanego z jego budową i eksploatacją – podkreśla Annica Bresky.

Na zakończenie CEO koncernu dodaje: Pozytywnie odbieramy strategię Unii Europejskiej związaną z odbudową gospodarki po pandemii Covid-19, uwzględniająca szereg działań proekologicznych i bazujących na rozwiązaniach cyfrowych. Jest w niej wiele potencjału, podobnie jak w planach dotyczących redukcji śladu węglowego. Stora Enso, może tu zaproponować szereg odnawialnych rozwiązań, by wesprzeć Unię Europejską w tej globalnej przemianie. Nowa normalność, po uporaniu się ze skutkami koronawirusa, powinna być bowiem normalnością proekologiczną.

(źródło: Stora Enso Polska)

Dodaj komentarz