Dotacje Rynek wydawniczy

Wystartowała II edycja Gdańskiego Funduszu Wydawniczego

Rusza II edycja Gdańskiego Funduszu Wydawniczego. W pierwszej edycji wsparcie na kwotę blisko 150 tys. zł. otrzymały 22 księgarnie i wydawnictwa. W kolejnej puli jest ponad 250 tys. zł. Wydawcy i księgarze mają czas na dostarczenie dokumentów do 30 października.


Gdański Fundusz Wydawniczy to odpowiedź na kryzys w branży księgarskiej, wywołany epidemią COVID-19. Aby z mapy Gdańska nie zniknęły ostatnie istniejące księgarnie powstał nowy mechanizm pomocowy. Na podstawie złożonych ofert w procedurze konkursowej zakupione zostaną wydawnictwa książkowe i muzyczne – publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci i młodzieży. Zostaną one przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto oraz jako rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego – ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych.

Podstawowym kryterium oceny w procedurze konkursowej jest prowadzenie działalności i odprowadzanie podatków na terenie Gdańska.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub dostarczać bezpośrednio do biur obsługi mieszkańców, wnioski mailowe nie będą przyjmowane.

Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, pokój 210; ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40; ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2 stanowisko informacji i składania korespondencji lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: „Gdański Fundusz Wydawniczy”.
Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 30 października 2020 r., a decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Szczegółowych informacji udziela:
Ewa Rogaczewska, 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl

(źródło Portal Miasta Gdańska)

Dodaj komentarz