Targi Targi w Polsce

Nowy zarząd Spółki Targi Książki

18 września odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Targi Książki, organizatora m.in. Warszawskich i Śląskich Targów Książki. Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd spółki w dwuosobowym składzie: prezesem został ponownie Rafał Skąpski, wiceprezesem Maciej Walczak. W związku z wyborem na szefa Polskiej Izby Książki z funkcji członka Zarządu zrezygnowała Sonia Draga, a  marcu tego roku ze stanowiska członka zarządy zrezygnował Jacek Oryl.

Przypominamy. W roku ubiegłym wybrano władze Spółki na trzyletnia kadencję. Członkami Rady Nadzorczej zostali Zbigniew Benbenek (przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Muratorexpo), Zbigniew Czerwiński (przewodniczący Porozumienia Wydawców Książek Historycznych), Ewa Lampart (wydawca gazety „Superexpress” i szefowa wydawnictwa Harde), ks. Roman Szpakowski (prezes Wydawców Książek Katolickich) i Adam Zysk (dyrektor marketingu w wydawnictwie Zysk i ska). Przewodniczącym Rady jest Zbigniew Czerwiński, wiceprzewodniczącym Adam Zysk, a sekretarzem ks. Roman Szpakowski. W marcu tego roku ze stanowiska członka zarządy zrezygnował Jacek Oryl.

(info ap)

Dodaj komentarz