Historia książki i druku

W Woroneżu otwarcie Muzeum Bunina

22 września w Woroneżu odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia Muzeum Iwana A. Bunina. Wydarzenie zaplanowano z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin światowej sławy rosyjskiego pisarza, honorowego akademika Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu, laureata literackiej nagrody Nobla. Muzeum mieści się przy centralnej arterii miasta – Alei Rewolucji, w skrzydle domu A. Germanowskiej, domu, w którym urodził się I. A. Bunin (1870-1953).

Przestrzeń wystawiennicza składa się z dwóch sal. W pierwszej – „Rosja jako dom” poznamy krąg rodzinny pisarza, jego zaintersowania. Dużo uwagi poświęcono głównym tematom twórczości Bunina: dzieciństwu, rodzinie, przyrodzie, wsi, rosyjskiemu charakterowi narodowemu, miłości… Druga sala – „Rosja daleko i bliska” poświęcona jest ostatnim latom życia Iwana Bunina w Ojczyźnie i na emigracji. Ekspozycja wypełniona jest przemyśleninami pisarza o kraju, który stał się dla niego odległy nie tylko z powodu odległości, ale także wydarzeń, do których w nim doszło.

Centralne miejsce zajmują oryginalne eksponaty. W gablotach znajdziemy rzeczy osobiste pisarza, wydane za jego życia książki, rzadkie autografy, listy. Do najcenniejszych eksponatów należy torba myśliwska należąca do Bunina, rodzinna Biblia, wydany w 1916 roku zbiór opowiadań „Pan z San Francisco” z autografem pisarza. Wszystko to zostało przekazane muzeum przez pasierbicę K.G. Paustowsksigo Galinę Arbuzową.

Równie cennym eksponatem jest maszynopis wspomnień W.N. Muromcowej-Buninej wraz z dowodem praw autorskich, podarowany przez François-Regisa Kolara, spadkobiercę praw autorskich do dzieł pisarza.

Uzupełnieniem przestrzeni muzealnej są treści multimedialne.
(źródło bookmix)

Dodaj komentarz