Konkursy Konkursy zagraniczne

Nagrody literackie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za 2019 rok

Jury Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w składzie: Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z Houston; ambasador Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington, przyznało Nagrody za twórczość w roku 2019 Janowi Wolskiemu, Katarzynie Zechenter i Pawłowi Panasowi.


Nagroda za najlepszą książkę roku 2019 przypadła ex aequo Pawłowi Panasowi za książkę Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider (wydana w zeszłym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego ATH oraz Instytutu Literatury) oraz poetce Katarzynie Zechenter za tom Tam i tutaj, opublikowany przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Katarzyna Zechenter jest poetką, historykiem literatury i kultury polskiej na University College London, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor; jest też autorką pierwszej w języku angielskim monografii o Tadeuszu Konwickim – History and Politics in Tadeusz Konwicki’s Fiction. W nagrodzonym tomie wierszy udała się poetce trudna sztuka bycia “Tam i tutaj” – napisano w komunikacie jury.

Paweł Panas jest krytykiem literackim i historykiem literatury. Adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Sign System Studies”, „Europa Orientalis”. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: International Institute for Hermeneutics i Immigration and Ethnic History Society. Oprócz nagrodzonej pozycji, wydał książki poświęcone twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także Marcina Świetlickiego. Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”.

Nagrodę za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym świecie otrzymał Jan Wolski, pracownik naukowy w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, redaktor i współredaktor kilkunastu tomów prac zbiorowych poezji, prozy, esejów, wspomnień, wydanych w serii Biblioteka „Frazy”.

Laureat jest członkiem redakcji kwartalnika „Fraza”, członkiem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”, organizatorem międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencji poświęconych literaturze emigracyjnej. Autor wielu książek – opublikował m.in. Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety. Jest autorem pracy Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych oraz monografii Pisanie książek bez użycia pióra na temat znakomitego grafika książki Stanisława Gliwy.

(źródło Instytut Książki, Instytut Literatury)

Dodaj komentarz