Różne Rynek wydawniczy

MKiDN wnioskuje o objęcie artystów nową Tarczą Antykryzysową

W związku z drugą falą pandemii koronawirusa COVID-19 i ograniczeniami w funkcjonowaniu instytucji kultury, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu już 15 października wystąpił do ministra rozwoju, pracy i technologii o objęcie środowisk twórczych wsparciem w ramach nowej Tarczy Antykryzysowej.

MKDNiS zwrócił się m.in. o przywrócenie postojowego dla twórców i artystów wykonujących prace artystyczne i twórcze na podstawie umów cywilnoprawnych oraz refundację składek zdrowotnych i zapewnienie dostępu do opieki medycznej artystom pozostającym w trudnej sytuacji zawodowej i finansowej.

Minister kultury zwrócił się także do MRPiT o analizę możliwości ufundowania mikro-etatów finansowanych ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju na zatrudnienie w ramach instytucji kultury oraz ustanowienia mechanizmu cyklicznych zasiłków dla twórców pozostających w trudnej sytuacji finansowej na skutek epidemii COVID-19.

MKiDN informuje jednocześnie, że zakończone zostały prace legislacyjne związane z przeznaczeniem dodatkowych środków (25 mln zł) na wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej. Nowe regulacje wejdą w życie w środę. MKiDN niezwłocznie uruchomi wypłatę świadczeń z tego tytułu. Dotychczas na wsparcie socjalne dla twórców i artystów MKiDN przeznaczyło już prawie 20 mln zł, a całkowita wartość wsparcia dla sektora kultury szacowana jest na ponad 6 mld zł.

(źródło MKiDN)

Dodaj komentarz