Dotacje Rynek wydawniczy

Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021

Znamy nazwiska 22 wrocławskich artystów, którzy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021. Miasto przeznaczyło na VI edycję konkursu 600 tys. zł. Stypendia przyznano osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury w 6 różnych dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania kultury. W kategorii Literatura stypendium otrzymało sześć osób: Urszula Benka-Urbanowicz, Magdalena Drab, Joanna Frydryszak,  Grzegorz Czekański Robert Gawłowski, w grupie Upowszechnianie kultury stypendium uzyskała Olga Szelc – w planie wydanie książki.

 


LITERATURA:

Urszula Benka-Urbanowicz
Poetka, prozaik, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej. Za debiut poetycki w 1976 roku otrzymała Medal im. Stanisława Grochowiaka. Publikowała w paryskich Zeszytach Literackich. Współpracuje z „Odrą”, „Migotaniami”, „Akcentem”, „Formatem”,
„Re Wirami”.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego:
1) O sztuce nieświadomej i smutku,
2) Psychomitoromantyzm.

Projekt ma na celu dopracowanie dwóch cykli eseistycznych, które są ze sobą ściśle tematycznie powiązane. O sztuce nieświadomej to hermetyczne analizy utworów współczesnych, głównie dotyczących Dolnego Śląska. Psychomitoromantyzm jest próbą analizy roli, jaką odegrał Adam Mickiewicz. Nowość koncepcji polega na odejściu
od metod ściśle historyczno-literackich. Autorka zamierza w swojej pracy przywołać wiedzę psychologiczną, historię filozofii socjologię.

Grzegorz Czekański
Krytyk literacki i filmowy, redaktor, księgarz, prozaik. Współzałożyciel Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Dwukrotnie nominowany do nagrody Gazety Wyborczej WARTO (2011, 2012) w dziedzinie Literatury.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Spod tynku patrzy Breaslu – Książka.

Projekt polega na opracowaniu książki składającej się z 11 rozdziałów, która będzie podejmowała temat niemieckich inskrypcji obecnych w przestrzeni publicznej Wrocławia. Kontekstem do publikacji jest projekt edukacyjno-kulturalny pod tym samym tytułem, realizowany w 2020 r. przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza.

Magdalena Drab
Absolwentka PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Aktorka Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Autorka tekstów dramatycznych (m. in.: Dzielni chłopcy, Słabi. Ilustrowany banał teatralny, Słowo na g.). W 2020 r. nominowana do Paszportów Polityki w kategorii Teatr.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Napisanie powieści pt. Betty Blum. Projekcje nienakręconych filmów.

W warstwie formalnej powieści artystka chce mieszać gatunki filmowe, przekładając je na opowiadania – rozdziały powieści, spajane centralną postacią Betty Blum, niedoszłej gwiazdy kina. Powieść stanowić ma literacką fuzję prozy i scenariusza filmowego, co stanowić będzie rodzaj metafory, gdyż film niezrealizowany to najczęściej zapisany skoroszyt, martwa literatura, która może zostać powołana do życia dopiero przez wyobraźnię czytelnika lub twórcy.

Joanna Frydryszak
Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała scenopisarstwo w Łódzkiej Szkole Filmowej. Pracowała jako dziennikarka (m. in. w Radio Wrocław i „Słowie Polskim”). Od 2011 roku współpracuje regularnie z „Wysokimi Obcasami Extra” i okazjonalnie z „Gazetą Wyborczą”. Jest autorką 3 książek: Słonimski. Heretyk na ambonie (2012, WAB), Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie (2017, Marginesy), Służące do wszystkiego (2018, Marginesy).

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Chłopki. Opowieść o naszych babkach (tytuł roboczy książki).

Projekt zakłada napisanie książki dokumentującej losy kobiet żyjących w przedwojennej Polsce. Celem jest popularyzacja wiedzy o historii i kulturze chłopskiej, jak również obudzenie refleksji na temat naszego dziedzictwa społecznego i kulturowego oraz wpływu rodowodów na współczesne losy polskich rodzin, a szerzej społeczeństwa.

Robert Gawłowski
Poeta, krytyk literacki, dramaturg, eseista, autor audycji, reportaży, słuchowisk radiowych, sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Debiutował jako poeta w 1977 roku. Jest autorem tomików wierszy, m. in.: Nie ukrywajmy tego szaleństwa, Marko Polo, Pył, Dotknięcie.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Książka poetycka BOSKIE ŚWIATŁO.

W ramach projektu powstanie książka poetycka składająca się z ok. 75 utworów. Dzieło będzie reprezentować tzw. lirykę roli. Podmiot wierszy – Angelus Silesius – będzie mówić o różnych okolicznościach życiowych i duchowych, prowadzących go w kierunku tytułowego boskiego światła. Akcja liryczna wierszy będzie rozgrywać się w miejscach związanych z biografią Angelusa Silesiusa.

Magdalena Zarębska
Autorka dwudziestu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pięciu scenariuszy filmowych. Jej książka Kaktus na parapecie była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Jest autorką książki dwujęzycznej, wydanej po polsku i gwarą śląską.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Napisanie książki dla młodzieży pod roboczym tytułem Trójkąt Trzech Cesarzy.

Akcja książki rozgrywać się będzie podczas letniego obozu artystycznego. Jego uczestnicy robią zdjęcia zabytkowym budynkom i innym miejscom nawiązującym do przeszłości a ku ich zdumieniu aparaty rejestrują zupełnie inne kadry. Uczestnicy obozu, robiąc zdjęcia w ramach warsztatów fotograficznych, mają możliwość zobaczyć Mysłowice
z czasów Trójkąta i zobaczyć fotografowane miejsca w czasach, kiedy pełniły istotną rolę, nie tylko dla mieszkańców Śląska, ale dla wszystkich Polaków mieszkających pod zaborami.


Olga Szelc (kategoria Upowszechnianie kultury)
Dziennikarka, redaktorka, recenzentka m.in. literatury islandzkiej wydawanej po polsku, autorka wywiadów, tekstów autorskich i opowiadań, współautorka antologii pokonkursowej „Nadodrzańskie opowieści grozy”- opowiadanie Spadek. Współpracuje z „Głosem Mordoru” – magazynem korporacji warszawskich i wrocławskich, z Ośrodkiem Działań Artystycznych Firlej. Radna osiedla Stare Miasto we Wrocławiu oraz członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Kobiety w teatrze Kalambur. Herstoria.

Książka składać się będzie z wywiadów przeprowadzonych z aktorkami, scenografkami, reżyserkami, autorkami tekstów, czyli z kobietami, które współtworzyły legendarny teatr studencki Kalambur. Rozmówczyniami Olgi Szelc będą: Halina Litwiniec, Mira Aleksiun, Urszula Kozioł, Jolanta Chełmicka, Wanda Ziembicka-Has, Krystyna Paraszkiewicz-Pater, Ewa Dałkowska, Krystyna Krotoska, Elżbieta Lisowska-Kopeć, Krystyna Kutz, Krystyna Stoga. Będzie to historia teatru Kalmbur opowiedziana głosami kobiet. Publikacji towarzyszyć będą zdjęcia i materiały graficzne pochodzące z archiwum teatru.


Pozostali stypendyści: w kategorii Sztuki wizualne: Jakub Jakubowicz, Dominika Łabądź-Derbisz, Karina Marusińska, Zofia Pałucha, Agnieszka Sejud, Kama Sokolnicka, Karolina Szymanowska; Teatr: Wiktor Bagiński, Maciej Rabski, Paweł Świątek, Emose Uhunmwangho; Muzyka: Aldona Bartnik, Piotr Damasiewicz, Jędrzej Jendrośka; Upowszechnianie kultury: Urszula Rybicka, Olga Szelc (patrz wyżej).


O stypendia wnioskować mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przyznano 18 stypendiów całorocznych i 4 stypendia na I półroczne 2021 roku w wysokości 2500 zł brutto miesięczni. W IV naborze złożonych zostało łącznie 191 wniosków. W 2021 odbędzie się jeszcze jedna edycja konkursu, na drugi semestr.

W roku 2020 Wrocław przeznaczył 1,4 mln zł na stypendia artystyczne, także dla dzieci i młodzieży.

(źródło Urząd Miasta Wrocławia)

One thought on “Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021

Dodaj komentarz