Różne Rynek wydawniczy

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia przyznane

Poznaliśmy nazwiska kolejnych 20 artystów którzy otrzymali stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia.


Stypendia otrzymały osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury w 6 różnych dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania. Wnioskować o nie mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stypendia wysokości 2500 zł brutto miesięcznie przyznane zostały na 2 półrocze 2021 r. W V naborze złożonych zostało łącznie 198 wniosków.

Laureaci V edycji:

  • Sztuki wizualne: Małgorzata Maternik, Marian Misiak, Izabela Opiełka, Anna Różycka, Ala Savashevich, Michał Wasiak, Liliana Zeic
  • Muzyka: Julieta Gonzalez Springer, Paweł Jabłczyński, Marek Otwinowski, Joanna Skowrońska
  • Teatr: Łukasz Chojęta, Magdalena Kolska, Ada Tabisz
  • Literatura: Radosław Wiśniewski, Tamara Włodarczyk
  • Upowszechnianie kultury: Paweł Kosuń, Kalina Zatorska
  • Film: Małgorzata Szczerbowska
  • Taniec: Piotr Wach

A oto więcej informacji o projektach związanych z książką:

Ala Savashevich (sztuki wizualne)
Artystka pochodząca z Białorusi, od 6 lat mieszkająca we Wrocławiu. Absolwentka Katedry Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2017 r. z wyróżnieniem obroniła dyplom na wrocławskiej Akademii. Artystka, która pracuje z pamięcią, dziedzictwem kulturowym, poprzez symbole i obrazy. W swojej praktyce odwołuje się do własnej przeszłości, zbiorowych i osobistych opowieści. Wykorzystuje zarówno monumentalne formy, jak i wideo czy działania performatywne.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Listy wydarzeń 2020.

W ramach projektu artystka zamierza zrealizować książkę w wersji dwujęzycznej, przedstawiającą hertstorie białoruskich i polskich kobiet – artystek, pracowniczek kultury, aktywistek, które w listach opisały wydarzenia dziejące się w ich kraju od sierpnia 2020 r. Artystka odda głos kobietom w przełomowym dla dwóch narodów momencie, zwracając uwagę odbiorcy na osobiste doświadczenie.

Radosław Wiśniewski (literatura)
Poeta, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red”. W 2019 r. ukazała się jego książka eseistyczna „Palimpset powstanie” oraz prozatorska „Transmigracja”. Współzałożyciel i aktywny członek działającej w Brzegu grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2004 oraz 2016 w dziedzinie literatury. W 2009 roku nominowany do „Paszportu Polityki” za tom „NoeNoe”. W latach 2003-2007 współpracował z czasopismem „Odra” jako współredaktor kwartalnego dodatku literackiego „Ośmy arkusz”. Tłumaczony na język angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, węgierski i ukraiński.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: książka eseistyczna „Esej heroiczny”.

W książce chciałby kontynuować temat, który podjął w pracy magisterskiej pod tytułem „Obecność mitycznej postaci wojownika w doświadczeniach rozwojowych człowieka”. Ów wojownik to postać, która mieszka w każdym, mieszka w mitologiach, archetypach, opowieściach jakie z pokolenia na pokolenie snujemy o sobie, swojej tożsamości – rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej, ludzkiej.

Tamara Włodarczyk (literatura)
Jest autorką ponad 30 artykułów naukowych o tematyce żydowskiej, a także autorką lub współautorką (oraz inicjatorką) 10 publikacji. Od ponad 20 lat jest związana z wrocławskimi organizacjami żydowskimi. W tym czasie przeprowadzała wywiady z członkami wrocławskiej społeczności żydowskiej oraz emigrantami, którzy w różnym czasie wyjechali z Polski do Izraela, USA lub Szwecji.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: – przygotowanie publikacji „Wrocławski jidyszkajt. Rozmowy z polskimi Żydami”.

Wśród osób, które udzielały wywiadów, byli zarówno pionierzy życia żydowskiego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, którzy uczestniczyli w życiu tej społeczności od lat 40., jak i liderzy żydowscy, którzy odegrali ważną rolę w reaktywacji organizacji żydowskich w latach 80. i na początku lat 90. XX wieku. Ważną kategorię rozmówców stanowią emigranci żydowscy, którzy wyjechali z Polski w drugiej połowie lat 50. (w czasie tzw. „aliji gomułkowskiej”) oraz po wydarzeniach Marca’68. Dziś mieszkają w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz Szwecji i nadal utrzymują kontakty z Polską.

Paweł Kosuń (upowszechnianie kultury)
Prezes i współzałożyciel Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Współtwórca popularnych wrocławskich przeglądów i festiwali filmowych Polish Cinema for Beginners oraz Miasto Movie. Dyrektor festiwalu filmowego SPEKTRUM w Świdnicy. Wieloletni dziennikarz nieistniejącego już pisma kulturalnego Machina. Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Andrzeja Wajdy na kierunku produkcji kreatywnej.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: NA SZCZYCIE JEST SIĘ NIGDY – archiwizacja, digitalizacja i zabezpieczenie unikatowych materiałów dotyczących Wandy Rutkiewicz.

W ramach stypendium planowane jest zarchiwizowanie, zdigitalizowanie i zabezpieczenie cennych, ocalonych przed całkowitym zniszczeniem, unikalnych materiałów i artefaktów, dotyczących wybitnej taterniczki, himalaistki i wrocławianki, Wandy Rutkiewicz. Kolejnym etapem będzie przygotowanie wystawy wraz z niewielką publikacją podsumowującą prace archiwizacyjne.

Kalina Zatorska (upowszechnianie kultury)
Od 2014 roku realizuje misję: obserwować, chronić, edukować. Aktualnie jako Autor W., wcześniej pod szyldem Fundacji 102, zgłębiając i popularyzując dorobek wrocławskiej grafiki użytkowej. Współpracuje z projektantami graficznymi jako autor koncepcji komunikacji wizualnej, jest współautorką m. in. identyfikacji wizualnej NOSPR i Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Typo Społem.

Opracowanie cyfrowego (Instagram) i drukowanego (publikacja) archiwum o ginącym rzemiośle dekoratora sklepowego na podstawie uratowanych przed kontenerem zasobów dekoratorni PSS Społem we Wrocławiu. Publikacja zawierać będzie materiał archiwalny w postaci kilkudziesięciu udokumentowanych sklepowych dekoracji, tekst opisujący pracę dekoratora sieci PSS Społem Południe (całe życie w 1 firmie i 43 lata w zawodzie), a także próbę opisania tej oryginalnej formy komunikacji wizualnej jako zjawiska w szerszym ujęciu.

(źródło Urząd Miejski Wrocławia)

Dodaj komentarz