Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Laureaci XX edycji Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

11 grudnia poznaliśmy laureatów XX edycji Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Jury Nagrody postanowiło przyznać Nagrodę Główną dr. hab. Maciejowi Czerwińskiego za pracę Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, natomiast Nagrodę Honorową dr. hab. Tomaszowi Stryjkowi za książkę Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii.

Uroczystość wręczenie nagród odbyła się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Dzień wcześniej, zgodnie z coroczną tradycją, złożono w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.
Nagrody wręczył Jego Magnificencję Rektora UJ prof. dr hab. Jacek Popiel w towarzystwie Pani Jolanty Korkuć, redaktor naczelnej WL i Dziekana Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Stanisława Sroki oraz prezesa Krakowskiego Oddziału PTH, prof. dr hab. Krzysztofa Zamorskiego. W uroczystości wziął również udział pan Dariusz Kurdziel dyrektor ds. finansowych WL.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Przyznawana jest raz na trzy lata, a wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody.

Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim.

Fundatorem Nagrody, która wynosi 20 tys.zł, są Wydawnictwo Literackie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Patroni Nagrody:
Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, oraz autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii.

Prof. Wacław Felczak zajmował się zaś badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.

(źródło pth.krakow.pl)

Dodaj komentarz