Rynek wydawniczy Zagranica

Rosja: powstało Stowarzyszenie Rosyjskich Pisarzy i Wydawców

W Rosji powstało Stowarzyszenie Pisarzy i Wydawców. Grupę inicjatorów tworzy pięć głównych literackich stowarzyszeń twórczych : Związek Pisarzy Rosji, Związek Pisarzy Rosyjskich, Związek Pisarzy w Moskwie, Związek Pisarzy z Petersburga i Rosyjskie Stowarzyszenie Książki.

Na czele nowej organizacji stanął Siergiej Szargunow – pisarz, redaktor naczelny czasopisma Junost’, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Dumy Państwowej. Radzie Twórczej Stowarzyszenia przewodniczyć będzie Władimir Tołstoj, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Literatury Rosyjskiej, doradca prezydenta ds. Kultury. Prezesem Rady Nadzorczej został Sergiej Stiepaszyn, prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Książki.

Członkowie Stowarzyszenia przypominają, że środowisko literackie przy całej swej różnorodności jest w dużej mierze bezbronne. Dlatego tak ważne jest zjednoczenie wysiłków w obronie praw, interesów i losów ludzi literatury.

W ostatnich latach narosło wiele problemów. Po pierwsze, sama praca pisarza nadal nie jest znormalizowana prawnie, co oznacza, że autorzy potrzebują poważnej ochrony socjalnej. Bardziej niż kiedykolwiek palącym problemem jest uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, w tym cyfrowych.

W manifeście Stowarzyszania czytamy m.in.: „Potrzebujemy potężnych programów wspierających proces literacki, w tym festiwali, warsztatów edukacyjnych, odczytów literackich, szerokich dyskusji na aktualne tematy literatury, w tym promujących rozwój krytyki. Potrzebujemy domów twórczych w różnych regionach kraju, w których pisarze mogliby mieszkać i pracować. Potrzebujemy programów dla młodych autorów, poszukiwania i wspierania talentów. Specjalnego wsparcia wymaga prowincja literacka. Będziemy promować rozwój literatur narodowych narodów Rosji, tłumaczenia dzieł pisarzy narodowych na język rosyjski. Należy chronić to, co zostało z pracu pisarzy i publikacji literackich, w tym legendarnych grubych czasopism ”

W skład Rady Twórczej Stowarzyszenia wchodzą m.in. : Jewgienij Wodołazkin, Aleksiej Warałmow, Tatiana Tołstoj i Olga Sławnikowa, Guzel Yakhina i Sergiej Łukianienko, pisarze, redaktorzy magazynów literackich, szefowie wydawnictw.
(źródło rg.ru)

Dodaj komentarz