Hurt/księgarstwo Rynek księgarski w Polsce

Ateneum zmienia swą formę prawną

Z dniem 11 stycznia 2021 roku Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przekształciła się w spółkę jawną. W wyniku zmiany formy prawnej zmianie uległa nazwa firmy pod jaką działa spółka:

z
Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

na:
Ateneum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Zmienił się również numer KRS, aktualny numer to: 0000877338.

Spółka przekształcona przejmuje wszelkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki spółki przekształconej.

Bez zmian pozostają:
1. adres siedziby Spółki
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numer identyfikacyjnego REGON
4. podany Państwu numer rachunku bankowego
5. adres strony internetowej i poczty elektronicznej.

(info Ateneum)

Dodaj komentarz