Księgarnie Różne

Ulubiona Księgarnia Warszawy – podsumowanie akcji podczas spotkania on-line

Szanowni Księgarze – Koleżanki i Koledzy,
organizatorzy konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy: Miasto st. Warszawa, Polska Izba Książki, Biblioteka Analiz i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie zapraszają Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się on-line w dniu 28 stycznia br. w godz. 17:00 -18:30.

„Konkurs Ulubiona Księgarnia Warszawy jako forma promocji i wsparcia księgarń niezależnych”

Program spotkania:

1. Prezentacja przebiegu i wyników konkursu UKW 2020
– wprowadzenie – Ewa Tenderenda-Ożóg
– wystąpienie dyr. Artura Jóźwika

2. Omówienie opinii o księgarniach i o konkursie
– prezentacja 24 wyróżnionych opinii głosujących o księgarniach
– prezentacja analizy ponad 4 tys. opinii głosujących o księgarniach
– omówienie rozmów z księgarzami na temat pierwszej edycji konkursu

3. Wystąpienia księgarzy-panelistów

4. Dyskusja (w tym: opinie nadesłane przed spotkaniem i nadsyłane online opinie i pytania)

5. Zakończenie – Ewa Tenderenda-Ożóg

Uczestnicy panelu:

  • Przedstawiciele organizatorów: Artur Jóźwik (dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy), Zofia Szpojankowska (Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie), Ewa Tenderenda –Ożóg (Biblioteka Analiz i Polska Izba Książki)
  • Przedstawiciele księgarni uczestniczących w konkursie: Jakub Bułat (Tarabuk – 6 m). Maria Ostrowska-Jaskulska,(Trzy Jeże – 10 m.), Małgorzata Zawiejska, (Korekty – 20 m.)
  • Ekspert rynku książki: Izabela Koryś
  • Moderator: Ewa Tenderenda-Ożóg

oraz zaproszeni:

  •  Przedstawiciele wszystkich księgarni uczestniczących w konkursie
  • Goście: członkowie Rady PIK i przedstawiciele mediów branżowych – mogący obserwować spotkanie online z możliwością udziału dyskusji w trybie Q&A – komunikator Zoom.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94157939321


Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami o konkursie przed spotkaniem – prosimy o nadsyłanie mailem na adres biura PIK biuro@pik.org.pl w terminie do 22 stycznia 2021 r. Szczególnie zainteresowani jesteśmy:

– Czy i w jakim stopniu konkurs wpłynął na zainteresowanie księgarnią – czy to zainteresowanie ma charakter doraźny („konkursowy”) czy dłuższy (długofalowy)
– W jakim stopniu konkurs wpłynął na obroty księgarni
– Ocena konkursu (w skali: 1 – zła do 5 – b. dobra): a) termin konkursu, b) długość czasu głosowania, c) promocja konkursu.

Serdecznie pozdrawiamy
w imieniu organizatorów konkursu
dr Grażyna Szarszewska – dyrektor generalna Polskiej Izby Książki

Dodaj komentarz