Konkursy Różne Różne

Konkurs na projekt plakatu promującego ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza konkurs na projekt plakatu promującego ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja). Zwycięski plakat będzie obecny w bibliotekach, w czasopismach SBP oraz na portalu Stowarzyszenia, popularyzując w całej Polsce w atrakcyjnej, jednolitej graficznej formie majowe Święto Bibliotekarzy i Bibliotek.

Hasłem XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece” (więcej o haśle na stronie www.sbp.pl). Projekt plakatu powinien nawiązywać do tego hasła.

Tydzień Bibliotek służy:
• popularyzacji wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych,
• podnoszeniu prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
• promocji czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa.

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna.

Projekt należy przesłać w terminie do 19 lutego na adres plakat@sbp.pl. Wyboru zwycięskiego plakatu dokonuje Jury powołane przez przewodniczącą SBP. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 5 marca 2021 r. (wyniki Konkursu zostaną  ogłoszone na stronie Organizatora www.sbp.pl, a laureat zostanie powiadomiony o wygranej).
Więcej informacji: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, tel. 22 608-28-27; e-mail biuro@sbp.pl.

Dodaj komentarz