Czasopisma Rynek wydawniczy

UOKiK zgadza się na przejęcie Polska Press przez PKN Ruch

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie wydawnictwa Polska Press przez państwowy koncern PKN Orlen.

W komunikacie UOKiK-u podano, że w przypadku transakcji pomiędzy Orlenem a Polska Press mamy do czynienia z koncentracją wertykalną zachodzącą pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu prasy. W praktyce oznacza to, że działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa. Wg Prezesa UOKiK planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej.

Przypominamy, że innego zdania są niektóre stowarzyszenia dziennikarzy i branży prasowej. I tak np. Zarząd Stowarzyszenia Prasy Lokalnej jest zdania, że kupno Polska Press przez Orlen może rodzić nieprawidłowości podobne do tych, jakie uwidaczniają się w miejscach wydawania lokalnej prasy przez samorządy.

Polska Press Grupa wydaje 170 tytułów (w tym 20 dzienników regionalnych) i prowadzi 500 serwisów internetowych. Wartość transakcji nie jest znana – to podobno 120 mln zł.

Dodaj komentarz