Konkursy Konkursy literackie

Konkurs „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”

Trwa organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk i Wrocławski Dom Literatury program edukacyjny dla szkół zatytułowany „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”, który ma pomóc zrozumieć fenomen pisarstwa Noblistki, a także wesprzeć promocję literatury i czytania.  Jego druga odsłona skierowana jest do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, przed którymi postawiono wyzwanie napisania najciekawszej mowy noblowskiej. Teksty do konkursu można zgłaszać do 26 lutego.Program „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” to szereg działań skierowanych zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli i rodziców: od konkursów dla uczniów, poprzez scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne dla nauczycieli, do wydania poradnika z dobrymi praktykami czytelniczymi. Pierwszy konkurs, dedykowany dzieciom ze szkół podstawowych, odbył się w ubiegłym roku i miał swój finał 10 grudnia, w rocznicę wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Oldze Tokarczuk. Młodzi czytelnicy mieli za zadanie napisać bajkę inspirowanych pierwszą powieścią, którą pisarka zaczęła tworzyć w wieku 12 lat.

Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych organizatorzy przygotowali prawdziwe wyzwanie! Uczniowie mają okazję postawić się w roli świeżo nagrodzonej noblistki bądź noblisty. Właśnie otrzymali Nagrodę Nobla: oczy całego świata skierowane są właśnie na nich. Stoją przy mównicy, gotowi do wygłoszenia najważniejszego przemówienia swego życia. Co powiedzieliby wtedy światu? Konkurs na mowę noblowską ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  Temat mowy jest dowolny – ważne, by zawierała przekaz, który autor lub autorka uważają za szczególnie istotny.

Krótkie formy literackie o objętości do 6 tysięcy znaków (ze spacjami) można przesyłać do 26 lutego na adres: konkurs@domliteratury.wroc.pl, wpisując w tytule: Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Zgłoszenie musi zawierać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz dane kontaktowe nauczyciela.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 roku na stronie internetowej www.literatura.wroclaw.pl Nagrodami w konkursie są książki z autografem Noblistki i zaproszenie do udziału w warsztatach z wystąpień publicznych, które odbędą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Marta Mizuro, Waldemar Okoń, Luiza Rzymowska, i Dawid Szkoła. Na potrzeby konkursu przygotowane zostały także materiały dydaktyczne, które pomogą uczniom przygotować się do udziału w konkursie. Nauczycielom proponujemy cztery scenariusze lekcji języka polskiego – o fenomenie pisarstwa Olgi Tokarczuk, o mowie noblowskiej, a także dwa nawiązujące do wątków podejmowanych przez wrocławską Noblistkę: jeden poświęcony zagadnieniu czasu, a drugi – roli mitu. Przygotowaliśmy też trzy krótkie wykłady w formie wideo: o pisarstwie Olgi Tokarczuk mówi Kazimiera Szczuka, o mowie noblowskiej – Przemysław Mika, a o literaturze współczesnej – Przemysław Czapliński.

Wszystkie materiały dostępne są tu:
https://literatura.wroclaw.pl/projekty/jak-zdobyc-nagrode-nobla-materialy-dydaktyczne/

Dodatkowe informacje o konkursie i regulamin można znaleźć tu:
https://literatura.wroclaw.pl/projekty/jak-zdobyc-nagrode-nobla/

(info  Fundacja Olgi Tokarczuk, Wrocławski Dom Literatury).

Dodaj komentarz