Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nominacje do Nagrody Identitas 2021 i kandydatury uczestników w konkursie „Odosobnienie. Warsztaty w Arktyce”

Sześcioro twórców zostało nominowanych do Nagrody Identitas 2021, a także nagrodzonych udziałem w warsztatach na arktycznej wyspie Uløya w dniach 4-12 października 2021 roku. Uzupełnieniem nagrody, jaką są warsztaty w osamotnionej bazie za kręgiem polarnym, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Zgłoszenia do konkursu oceniał zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wojciech Stanisławski (historyk, krytyk, publicysta), Marcin Cielecki (pisarz, laureat Nagrody Identitas 2020) oraz założyciel Fundacji Identitas i pomysłodawca Warsztatów w Arktyce, Tomasz Kaźmierowski.

Spośród kilkudziesięciu kandydatur spełniających wymagające warunki konkursu szczególnie wyróżniała się dziesiątka tytułów, z których dwie to literackie monografie, jeden tomik poezji i jedna monografia historyczna, a sześć to proza w jej różnych gatunkach.

Nominacje do Nagrody Identitas 2021 oraz zaproszenie na warsztaty Identitas na wyspie Uløya otrzymują:

  • Adam Leszkiewicz za Apokalipsa psa, wyd. Instytut Literatury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi
  • Andrzej Marzec za Antropocień – filozofia i estetyka po końcu świata, wyd. PWN
  • Michał Przeperski za Nieznośny ciężar braterstwa: konflikty polsko-czeskie w XX wieku, wyd. Wydawnictwo Literackie
  • Zbigniew Rokita za Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, wyd. Czarne
  • Karolina Sulej za Rzeczy osobiste, wyd. Czerwone i Czarne
  • Ewa Sułek za Chłopak z pianinem. O sztuce i wojnie na Ukrainie, wyd. PWN

Oprócz sześciu nominowanych twórców zespół Fundacji wyróżnił też prace czterech innych autorów: Miejsca (w) wyobraźni. Studia i szkice o poetach z Górnego Śląska Ewy Bartos (Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”); Inżynierowie niepodległej Marta Panas-Goworskiej i  Andrzeja Goworskiego (wyd. PWN); Służąc dwóm panom. Carlo Goldoni w przekładzie polskim Pauliny Kwaśniewskiej-Urban (Wydawnictwo Pasaże); Kocie Chrzciny. Lato i Zima w Finlandii Małgorzaty Sidz (Wydawnictwo Czarne).

 Warsztaty poprowadzi w dniach 4-12 października 2021 r. zespół ekspertów, wśród których znajdą się wyżej wspomniani Renata Chołuj, dr Wojciech Stanisławski i Marcin Cielecki, a także znany taternik, publicysta i wydawca w zakresie tematyki górskiej, znawca norweskiej Arktyki – Artur Paszczak.


Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury w jej rozmaitych przejawach. Fundacja wspiera humanistów stypendiami, a także, w ramach Nagrody Identitas, przyznaje corocznie autorom najlepszej polskiej książki roku nagrodę finansową w wysokości od 20 tysięcy do 80 tysięcy złotych.


Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Marcin Cielecki, Anna Janko, Przemysław Dakowicz, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Radek Rak.

Darczyńcą nagrody finansowej w obecnej edycji jest Fundacja PZU.

Konkurs „Odosobnienie. Warsztaty w Arktyce” odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej na stronie Fundacji.

(źródło Identitas.pl)

Dodaj komentarz