Różne Rynek wydawniczy

PTWK a opodatkowanie mediów…

12 lutego br. do Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zwróciła się Justyna Masalska ze Stowarzyszenie Alians Niezależnych Producentów Muzycznych z propozycją przyłączenia się do pisma kierowanego do Ministra Finansów z uwagami dot. projektu Ustawy z dnia 1 lutego 2021 o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

A oto odpowiedź prezesa PTWK Rafała Skąpskiego:

Szanowna Pani,
rozważaliśmy w gronie Zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Pani sugestię by podpisać się pod uwagami do projektu ustawy z 1 lutego o dodatkowych przychodach…
Zarząd PTWK uważa, iż nawiązywanie rozmów z projektodawcami w/w ustawy sugerować może, iż projekt ten w całości lub w części wzbudza naszą aprobatę. Tak nie jest.
Wspieramy głosy protestu przeciwko tej ustawie. Poprzez inaczej nazwany obowiązek podatkowy projekt ten osłabi, a zapewne uniemożliwi dalszą działalność wielu nadawców medialnych i wydawnictw. Obawiamy się, że taki jest ukryty cel projektodawców, a tworzenie z uzyskanych w ten sposób pieniędzy funduszy celowych, nawet o tak szczytnych, jak w projekcie celach, jest tylko zabiegiem propagandowym.
Zgłaszanie przez środowiska twórcze nawet najsłuszniejszych poprawek zostanie odebrane jako akceptacja głównej idei ustawy. Dodatkowo, okazanie chęci skorzystania z uzyskanych w ten sposób środków, żerowanie na krzywdzie innych, doprowadzi zapewne do rozbicia i podzielenia środowisk twórczych. Być może taka jest intencja projektodawcy.
Wobec powyższego PTWK nie poprze treści proponowanego listu, o co apelujemy do pozostałych potencjalnych sygnatariuszy.
z poważaniem

Rafał Skąpski prezes PTWK

Dodaj komentarz