Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Rusza konkurs Literacka Podróż Hestii

Rusza pierwsza edycja konkursu Literacka Podróż Hestii, którego celem jest promowanie klasycznych form w literaturze dla dzieci. Konkurs organizowany jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, a jego partnerem jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Ideą konkursu Literacka Podróż Hestii jest promowanie klasycznych form w literaturze dla dzieci: powieści i opowiadań, które będą miały szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięcej.

W świecie pełnym dezinformacji istnieje zakątek, w którym królują piękno i prawda. To literatura dziecięca. Otaczajmy ją szczególną troską, bo potrafi wpłynąć na całą gamę zainteresowań i ukształtować system wartości współczesnego młodego czytelnika. ERGO Hestia szeroko otwiera ścieżki dla obydwu stron tej aktywnej wymiany. W Literacką Podróż Hestii wyruszają bowiem nie tylko twórcy, ale też ich wymagający odbiorca – dzieci i młodzież. Nie da się odbyć tej podróży osobno lub w czyimś imieniu, tym bardziej, że przecież czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła – podkreśla Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia.

Na listach bestsellerów dla starszych dzieci beletrystykę zaczynają ostatnio wypierać książki z gatunku non-fiction. Są często bardzo piękne, ciekawe, w atrakcyjny sposób poszerzające wiedzę o świecie, ale mają jedną wadę: to nie jest literatura piękna w klasycznym sensie. Ideą Literackiej Podróży Hestii jest, po pierwsze, nagrodzenie, a przez to dowartościowanie literatury w jej klasycznych formach: powieści i opowiadań. A po drugie, stworzenie z nagrodzonych książek serii, która niebawem ma szanse ułożyć się w biblioteczkę “współczesnej klasyki”. Tę literacką podróż zaczynamy już w tym roku – komentuje Michał Rusinek, prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Do pierwszej edycji konkursu mogą zgłaszać się wydawnictwa i autorzy powieści i opowiadań, wydanych w Polsce w roku 2020, tworzonych w języku polskim i przeznaczonych dla młodego czytelnika.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie do Fundacji Wisławy Szymborskiej do 15 kwietnia 2021 r.

Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone w czerwcu, a tytuł zwycięskiej książki – w listopadzie 2021 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Mecenasem konkursu jest ERGO Hestia.


Prace konkursowe oceni kapituła nagrody złożona ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli fundacji w skład której weszli: Piotr Maria Śliwicki – prezes Grupy ERGO Hestia, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Kasia – doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorka, Maciej Wojtyszko – reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, pisarz, autor książek dla dzieci, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, oraz Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Konkurs Literacka Podróż Hestii realizowany jest ramach współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zakłada ona długoterminowe wsparcie działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej przez ERGO Hestię. ERGO Hestia jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w 2021r.


ERGO Hestia angażuje się w mecenat artystyczny od kilkunastu lat. Ubezpieczyciel prowadzi m.in. Fundację Artystyczna Podróż ERGO Hestii, której misją jest wspieranie młodych twórców na początku ich kariery artystycznej. Fundacja realizuje ją poprzez organizację konkursu dla studentów uczelni artystycznych, a także wernisaży, warsztatów i wystaw, które pozwalają artystom zaistnieć na profesjonalnym rynku sztuki. Fundacja prowadzi ponadto działalność popularyzatorską i edukacyjną poprzez publikację licznych wydawnictw oraz portal uncommonground.pl. Ubezpieczyciel jest ponadto wieloletnim partnerem Paszportów Polityki – nagrody kulturalnej ustanowionej przez tygodnik „Polityka”. ERGO Hestia od wielu lat rozwija także kolekcję malarstwa holenderskiego.

Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 r., na mocy testamentu pozostawionego przez noblistkę. Do zadań Fundacji należy opieka nad spuścizną literacką Wisławy Szymborskiej, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również wspieranie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym. Od 2013 r. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.literackapodrozhestii.pl

(źródło Ergo Hestia)

Dodaj komentarz