Rynek księgarski w Polsce

Rynek niezależnych księgarń w okresie pandemii – ankieta Polskiej Izby Książki

Polska Izba Książki prosi właścicieli/zarządzających niezależnymi księgarniami o wypełnienie poniższej ankiety. Spróbujmy zebrać dane oceniające szans i zagrożeń dla tradycyjnego, stacjonarnego księgarstwa w okresie trwającej od 2020 roku pandemii COVID 19.

Ankietę prosimy wypełnić i przesłać do 31.03.2021.

Kwestionariusz jest anonimowy, zawiera kilka krótkich pytań, w tym kilka wybranych z ankiety z marca 2020 roku. Odpowiedzi pozwolą na ustalenie bieżącej sytuacji w księgarstwie oraz określeniu potrzeb pomocowych.

(info PIK)

Dodaj komentarz