Rynek wydawniczy

PIK: konsultacje w sprawie nowej wersji projektu ustawy o książce

W imieniu Rady Polskiej Izby Książki zapraszam do konsultacji w sprawie nowej wersji projektu ustawy o książce. Przypominamy, że dotychczasowy projekt ustawy, procedowany w Sejmie i wielokrotnie dyskutowany w środowisku książki powstał w lutym 2017 roku.
Zgodnie z zaleceniom Walnego Zgromadzenia członków PIK jak i przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej Rada Izby kontynuuje prace nad wdrożeniem ustawy o rynku książki do porządku prawnego w Polsce. Dotychczasowy tekst projektu ustawy i uzasadnienia do ustawy wymagał aktualizacji i zmian, uwzględniających wnioski ze środowiskowych debat oraz dyskusji z kierownictwami ministerstwa kultury i Instytutu Książki.
Przedstawiamy do konsultacji nowy projekt „Ustawy o ochronie rynku książki” wraz z „Uzasadnieniem do ustawy” z prośbą o Państwa uważną lekturę i przesłanie uwag na adres: biuro@pik.org.pl do 18 maja 2021 r. Prosimy o uwagi do poszczególnych zapisów, propozycje uzupełnień, czy też po prostu Państwa akceptację przedłożonego tekstu Ustawy.
Wyniki konsultacji , do której zapraszamy wszystkie podmioty działające na rynku książki, omówione zostaną wraz z decyzją o dalszym procedowaniu projektu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Książki 20.05. 2021 r.
.
W oczekiwaniu na Państwa odpowiedzi
Sonia Draga
Prezes Polskiej Izby Książki(info PIK)

Dodaj komentarz