Najlepsze książki/plebiscyty

Znamy nominacje do Nagrody Orfeusza

Do 10. jubileuszowej edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ zgłoszono 259 tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2020 roku. Jury w składzie: Antoni Libera, Jarosław Ławski (przewodniczący) Bronisław Maj, Anna Legeżyńska i Marek Zagańczyk (sekretarz jury Wojciech Kass ), nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę oraz zdecydowało o czterech nominacjach do nagrody Orfeusza Mazurskiego.

Lista nominowanych tomików w kolejności alfabetycznej:
1. Anna Augustyniak, Miedzy nami zwierzętami, Wyd. słowo/obraz/ terytoria, Gdańsk
2. Józef Baran, W wieku odlotowym, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań
3. Sebastian Brejnak, Filo, Wyd. Literackie, Kraków
4. Tadeusz Dąbrowski, Scrabble, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
5. Izabela Fietkiewicz-Paszek, Lipiec na Białorusi, Wyd. Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin
6. Robert Gawłowski, Pył, Wyd. Akwedukt, Wrocław
7. Robert Gmiterek, Oikoumene, Wyd, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa
8. Andrzej Kopacki, Sonety, ody, wiersze dla Marianny, Wyd. Forma, Szczecin
9. Jerzy Kronhold, Długie spacery nad Olzą, Wyd. Literackie, Kraków
10. Ewa Ledóchowicz, Sekwoje, Wyd. WBPiCAK, Poznań
11. Jacek Łukasiewicz, Cięcia, Wyd. J. Jacek Bierut, Wrocław
12. Tomasz Ososiński, Dom Andersena, Wyd. MBP im. K.C, Norwida, Świdnica
13. Uta Przyboś, Wielostronna, Wyd. Forma, Szczecin
14. Marek Rapnicki, Pan Amo prosi o głos, Wyd. Test, Lublin
15. Tomasz Różycki, Kapitan X, Wyd. A5, Kraków
16. Solorz Janusz, Dziecinada, Wyd. Zaułek Literacki Pomyłka, Szczecin
17. Dorota Szatters, Warszawskie Jeruzalem, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
18. Aleksander Wierny, Częstochowa, Wyd. Fundacja Duży Format, Warszawa
19. Urszula Zajączkowska, Piach, Wyd. Warstwy, Wrocław
20. Adam Ziemianin, Jesienne linie papilarne, Wyd. SPP/o. Kraków, Kraków

Do nagrody Orfeusza Mazurskiego nominowano tomiki:
1. Michał Fałtynowicz, Witajcie w moim Betlejem, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Sopot
2. Krystyna Konecka, Kruchość, Polski Fundusz Wydawniczy, Kanada
3. Janina Osewska, Jaśnienia, Wyd. Fundacja Słowo i Obraz, Augustów
4. Teresa Radziewicz, Ś., Wyd. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok

Kolejny etap rozstrzygnięć jury (wyłonienie pięciu finalistów i laureata Orfeusza Mazurskiego) nastąpi 25 czerwca a gala wręczenia nagród odbędzie się w Praniu 31 lipca, laudacje na cześć finalistów wygłoszą członkowie jury ogłaszając jednocześnie laureata Grand Prix.. Szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie internetowej nagrody www.orfeusz-nagroda.pl

Nagrody w wysokości 30 tys. zł (Orfeusz) i 10 tys. zł (Orfeusz Mazurski) ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorką statuetki Orfeusza jest Alina Kluza-Kaja.


Jak dotąd laureatami Nagrody Orfeusza zostali: Krzysztof Karasek za tomik wierszy Wiatrołomy (2012), Jan Polkowski za Głosy (2013), Przemysław Dakowicz za Teorię wiersza polskiego (2014), Janusz Szuber za Tym razem wyraźnie (2015) oraz Jarosław Marek Rymkiewicz za tomik Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2016), Małgorzata Lebda za Matecznik (2017), Joanna Kulmowa za tomik 37 (2018), Jarosław Mikołajewski za Basso continuo (2019) oraz Piotr Mitzner, autor tomiku Siostra (2020). W kategorii Orfeusz Mazurski nagrodę otrzymali dotąd: Kazimierz Brakoniecki, Mariola Kruszewska, Katarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja Bykowska-Salczyńska, Michał Książek, Marzanna Bogumiła Kielar i Stanisław Raginiak.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu a partnerami są dwumiesięcznik literacki “Topos”, Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie i Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Honorowy patronat nad nagrodą Orfeusza sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club Polska. Patroni medialni: TVP Kultura Radio Olsztyn, Radio Białystok, Gazeta Olsztyńska.

One thought on “Znamy nominacje do Nagrody Orfeusza

Dodaj komentarz