Najlepsze książki/plebiscyty

6. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”

W ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Polska) w 2021 roku został ogłoszony 6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.


Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2017 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2017 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2017 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu w regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one dostępne na stronach Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK oraz ksiazka.krakow.pl.

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2021 roku (włącznie).
Formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłaszanych wydawnictw należy przesłać na adres:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Polska, z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.


W 5. Konkursie w 2020 roku brało udział 31 wydawców z siedmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 114 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

(info MTK w Krakowie)

Dodaj komentarz