Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagrody Historyczne POLITYKI 2021 – laureaci

Poznaliśmy laureatów Nagród Historycznych POLITYKI 2021 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2020 roku. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe, popularnonaukowe, pamiętniki, wydawnictwa źródłowe.  „Polityka” przyznaje także nagrodę za debiut.

A oto tegoroczni zwycięzcy:

Prace naukowe:

W tej kategorii nagrodę przyznano Marii Halamskiej za książkę Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018.W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Wydawnictwo Naukowe Scholar). Jest to stuletnia historia polskiej wsi, której mieszkańcy aż do połowy lat 60. XX w. stanowili większość ludności kraju. Wielkość podjętego tematu idzie tu w parze z pogłębioną analizą i szerokim wykorzystaniem dorobku nauk społecznych, a zarazem ze zwięzłością.


Książki poularnonaukowe

Nagroda przypadła Maciejowi Łubieńskiemu za Portret rodziny z czasów wielkości. O prymasach, milionerach, zakonnicach, bankrutach, pisarkach i innych przodkach (Wydawnictwo WAB) – znakomicie opowiedzianą historię rodzinną, opartą na solidnych badaniach źródłowych, głęboko wnikającą w realia kilku epok historycznych oraz ich uwarunkowań.


Prace naukowe i popularnonaukowe – debiut

Najlepszy debiut to Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912-1989) Katarzyny Rembackiej (Instytut Pamięci Narodowej), solidna i wyważona w sądach biografia jednej z ciekawszych postaci z drugiego rzędu komunistycznej elity władzy powojennej Polski. Możemy dzięki niej lepiej zrozumieć mechanizmy akcesu młodych ludzi do ruchu komunistycznego w II RP, błyskawiczne kariery w pierwszych latach powojennych i łatwość z jaką można było w tym świecie popaść w niełaskę.


Pamiętniki i wspomnienia

Nagrodę przyznano książce Bohdana Korzeniewskiego Było, minęło… Wspomnienia (Państwowy Instytut Wydawniczy) w opracowaniu Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Zebrane przez wydawców wspomnienia wykładowcy i reżysera teatralnego to same „gęste”, epickie opowieści o tym, co najważniejsze. Zdaniem jurorów mamy do czynienia z literaturą wspomnieniową najwyższych lotów.


Wydawnictwa źródłowe:

W tej kategorii zwyciężyły Cięcia. Mówiona historia transformacji Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak (Wydawnictwo Krytyki Politycznej) – zbiór wywiadów opowiadających o niełatwych doświadczeniach transformacji: utracie pracy i końcu znanego, bezpiecznego świata. Autorki przypominają dzieje zakładów, których pracownicy „wystąpili” w książce, a materiał statystyczny pozwala spojrzeć na historię transformacji z innej perspektywy.


Ze względu na panującą pandemię POLITYKA po raz drugi rezygnuje z uroczystego wręczenia dyplomów, podczas którego jurorzy wygłaszali laudacje dla każdej nagrodzonej pozycji. Mogą się Państwo z nimi zapoznać w tygodniku „Polityka” z 19 maja lub pod tym linkiem.

Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.


Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 60 lat temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła aż 197 laureatów.

(źródło „Polityka”)

Dodaj komentarz