Organizacje branżowe Różne Rynek wydawniczy Szkolenia

Miasta Książki: Warszawa – Frankfurt Polsko-niemieckie spotkania branżowe. Październik 2020 – czerwiec 2021

W roku 2020 Goethe-Institut w Warszawie, Polska Izba Książki i Frankfurter Buchmesse rozpoczęły wspólną realizację cyklu polsko-niemieckich spotkań online, w których biorą udział eksperci branży wydawniczo-księgarskiej. Niemieccy i polscy specjaliści omawiają aktualne zagadnienia rynku książki, przedstawiają i interpretują dostępne dane oraz próbują na ich podstawie określić perspektywy na dalszą przyszłość.


Spotkania internetowe w formie dyskusji prezentowane są w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i polskiej. Mimo, że treść dyskusji ma charakter branżowy, a tematyka rozmów skierowana jest do osób związanych zawodowo z branżą wydawniczo-księgarską, zarejestrowane spotkania udostępnione zostały szerszej publiczności. Dyskusje budzą zainteresowanie, o czym świadczą wyniki oglądalności w serwisach internetowych. Łączny zasięg wersji polskiej i niemieckiej spotkań dochodzi do ponad 2000 wyświetleń. Cieszy fakt, że cykl spotyka się w równym stopniu z zainteresowaniem publiczności z Niemiec, oglądającej debaty na kanałach YT niemieckich partnerów cyklu.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Ustawa o cenie książki

Cykl spotkań rozpoczęła dyskusja na temat ustawy o książce. Spotkanie to odbyło się 27 października zeszłego roku. Kontrowersyjny w polskich realiach ekonomiczno-kulturowych temat rozwinięty został w oparciu o trzy pytania/tezy: Jak ustawa o książce wspiera czytelnictwo? Jaki ma wpływ na różnorodność oferty wydawniczej i czy sprawia, że książki są tańsze? W trakcie dyskusji zaprezentowano wyniki badań nad europejskimi rynkami książki, zrealizowane przez ośrodek uniwersytecki w Giessen, na zlecenie Borsenverein des Deutschen Buchhandels. Wyniki te prezentowała Susanne Barwick – przedstawicielka niemieckiej izby książki, która podkreślała istotny wpływ, jaki działalność niezależnych, lokalnych księgarni ma zarówno na ilościowe, jak i na jakościowe wyniki całościowej sprzedaży książek w danym kraju oraz na rozwój debiutów i popularyzację mniej znanych autorów. Z polskiej strony w spotkaniu wzięła udział Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki, właścicielka oraz prezeska wydawnictw Sonia Draga i Debit. Moderatorem spotkania był Włodzimierz Albin, prezes wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, członek Rady Polskiej Izby Książki.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Rynek audiobooków 

Drugie spotkanie z cyklu odbyło się 17 listopada 2020 roku. Poświęcone było rynkowi audiobooków. Prelegentami spotkania byli Killian Kissling, dyrektor zarządzający wydawnictwa Argon oraz Arkadiusz Seidler, członek zarządu w Audiotece S.A. Specyfika audiobooków jest zauważalna zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, który jest w tym zakresie rynkiem niezwykle rozwiniętym i cieszącym się wieloma sukcesami. Ciekawą dyskusję na temat tej formy publikacji prowadził Grzegorz Majerowicz, wiceprezes Polskiej Izby Książki. W trakcie spotkania przedstawione zostały wnikliwe prezentacje zarówno aktualnych danych jak i modeli biznesowych na rynku audiobooków w Niemczech i w Polsce.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Wirtualne targi książki 

Trzecie polsko – niemieckie spotkanie odbyło się 8 grudnia 2020 r. Dotyczyło niezwykle ciekawego tematu w dobie pandemii COVID-19, czyli wirtualnych targów książki. Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas zamknięcia wielu usług, a nawet całych branż, zwane potocznie „lockdown’em”. Sytuacja ta pociągnęła za sobą perturbacje także w branży targowej. Niewykluczone, że przejście na targi wirtualne będzie miało charakter trwały, a w każdym razie forma ta przyjmie się jako uzupełniająca do targów stacjonarnych – gdy te powrócą w dawnym wymiarze. Zmiany spowodowane pandemią wydają się być dużo głębsze w sferze komunikacji i wymiany myśli. Spotkanie, na którym rozpatrywano te kwestie prowadził Piotr Dobrołęcki, doświadczony dziennikarz i analityk rynku książki. Wśród prelegentów znaleźli się Juergen Boos, prezes Franfurter Buchmese, Sonia Draga, przedstawicielka Warszawskich Targów Książki, prezeska Polskiej Izby Książki oraz Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi S.A. i organizator wirtualnych targów książki BookTarg.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Lobbing w czasach globalizacji 

Na początku obecnego roku, 23 lutego podjęta została dyskusja na temat roli, jaką organizacje branżowe mogą i powinny odgrywać w życiu gospodarczym i społecznym. Paneliści (Peter Kraus von Cleff, prezes Federation of European Publishers oraz Włodzimierz Albin), członek Rady Polskiej Izby Książki rozmawiali o tym w jaki sposób zarządzać organizacjami branżowymi i rozwijać współpracę lokalną i międzynarodową. W dobie cyfryzacji rynku książki powstają nowe modele biznesowe w tej dziedzinie życia gospodarczego. Nieuniknione jest dostosowanie podmiotów księgarskich do pracy w nowych realiach. Jak budować i współpracować wspólnie na globalnym rynku księgarskim? Czy to w ogóle możliwe w czasie gdy instytucje i organizacje branżowe przeżywają swoisty kryzys zaufania, tak w Polsce, jak i w pozostałych krajach. Spotkanie było moderowane przez Jessicę Sänger z niemieckiej izby książki.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Rynek e-booków w Polsce i Niemczech 

Kolejne niezwykle ciekawe spotkanie odbyło się 23 marca tego roku. Dotyczyło sytuacji na rynku e-booków, który stale rozwija się, ale też ciągle stanowi pewien margines jeśli chodzi o zainteresowanie klientów. Niewątpliwie cyfryzacja jest procesem, który postępuje; w kategoriach cywilizacyjnych trudno o przykład, gdy przełomowy wynalazek, czy teoria nie zmieniłyby otaczającego nas świata. Zwłaszcza, gdy dotyczy to zmian w technologii. Nie wydaje się na razie, aby cyfryzacja rynku wydawniczego była rewolucją na miarę Gutenberga. Tym niemniej wzrost sprzedaży publikacji elektronicznych jest bardzo widoczny i dynamiczny. W rozmowie szukano odpowiedzi na wiele pytań: jak kształtuje się obecnie popularność e-booków? Jakie formaty dostępu do treści elektronicznych są preferowane? Czy top listy publikacji papierowych i cyfrowych obejmują różne tytuły, czy te same? Czy na pewno tylko młodzi klienci interesują się cyfryzacją wydawnictw i kupowaniem elektronicznych plików tekstowych? W rozmowie udział wzięli: Jens Klingelhofer z Bookwire, Beata Gutowska z Publio.pl, a prowadził spotkanie Robert Drózd – blog Świat Czytników.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/Czy tradycyjne księgarnie pójdą do lamusa?

Organizatorzy cyklu Miasta Książki nie obawiają się podnoszenia trudnych tematów i dyskusji. Tym razem, 18 maja, kolejne intelektualne zmagania z nieubłaganym postępem cywilizacyjnym i próbą odpowiedzi na pytania związane z licznymi tego zagrożeniami. Czy tradycyjne księgarnie pójdą do lamusa? Przykłady perspektywicznych rozwiązań dla lokalnych księgarń w Polsce i w Niemczech. Zaproszeni paneliści: Tobias Proksch, prezes sieci księgarń Osiander, Łukasz Kierus, prezes księgarni Tania Książka i prowadząca spotkanie Ewa Tenderenda-Ożóg, prezeska Biblioteki Analiz i przedstawicielka PIK, próbowali odpowiedzieć na powyższe pytania i opowiedzieć ten właśnie gorący dla księgarzy temat. Sieć Osiander to przykład tradycyjnych księgarni, które z sukcesem utrzymują się na niemieckim rynku książki. Taniej Książki w Polsce przedstawiać raczej nie trzeba. Firma ma wielu klientów i jest przykładem dość intensywnego rozwoju lokalnego rynku e-commerce w branży księgarskiej. Czy te dwa światy i koncepcje na biznes można pogodzić i czy obie drogi mają równie świetlaną przyszłość w czasie rozwoju usług cyfrowych? Zapewne tak, w każdym razie nic jeszcze nie zapowiada gwałtownej zmiany. Tym bardziej, że tradycyjne księgarnie coraz częściej korzystają z narzędzi cyfrowych, takich jak chociażby e-sklepy, funkcjonujące na stronach www.

Miasta Książki: Warszawa-Frankfurt/ Sposoby na skuteczną promocję dzieł krajowych pisarzy za granicą – przykłady z Niemiec, Norwegii i Polski

Na ostatnim w tym półroczu spotkaniu cyklu zaproszeni goście z Norwegii, Niemiec i Polski omawiali wraz z prowadzącą spotkanie Sonią Dragą dwa zagadnienia: a) z jakich programów rządowych wydawcy tych trzech krajów mogą korzystać, by skutecznie promować swoich
autorów i ich dzieła poza granicami kraju, b) które metody promocji stosowane przez samych wydawców okazują się owocne. Co jest głównym motorem dążenia do sprzedaży licencji danego dzieła do jak największej liczby krajów? Jakiego typu literatura ma na tym polu największe szanse? Przykłady z Norwegii prezentowane przez przedstawicielkę Centrum Promocji Literatury Norweskiej za Granicą (NORLA), Ellen Trautmann Olerud. Organizacja ta (Norla) oferuje różne możliwości ubiegania się o granty finansowe w celu wspierania literatury norweskiej oraz jej tłumaczeń. Norla, podobnie jak Instytut Książki w Polsce, jest instytucją państwową, w dużej mierze spełniającą podobne funkcje i zadania. Przedstawicielka niemieckiego wydawnictwa Hanser Verlag, Friederike Barakat oraz Jadwiga Jędryas, współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry przedstawiły modele promocji dzieł i pisarzy krajowych przez prywatne domy wydawnicze. W tym wypadku wsparcie instytucji państwowych także nie jest wykluczone. Wydawnictwo Dwie Siostry współpracuje w zakresie takich działań z Instytutem Książki. Agnieszka Urbanowska z Instytutu Książki przedstawiła zaś sposoby na promocję pisarzy krajowych za granicą i czytelnictwa w Polsce. Jednym z najważniejszych obszarów działalności IK jest program grantowy dla wydawców zagranicznych zainteresowanych wydaniem książki polskiego autora – The Poland Translation Program.

Polska Izba Książki gorąco zachęca do obejrzenia całego cyklu. Były to jedne z najciekawszych branżowych dyskusji online ostatnich miesięcy. Spotkania, które odbyły się w ramach cyklu, dostępne są na stronie www Instytutu Goethego w Warszawie oraz na stronie www Polskiej Izby Książki oraz na kanale YouTube PIK.

(info PIK)

Dodaj komentarz