Rynek wydawniczy

„Jemy borówki na polu – 2021”

„Jemy borówki na polu – 2021” to trzecia edycja projektu, którego celem jest oparta na zabawie, niestandardowa popularyzacja wiedzy o języku polskim: jego regionalnych odmianach, zasadach etykiety językowej, o tym, jak zmienia się znaczenie słów i w jaki sposób posługiwać się językiem, by nasze codzienne życie było łatwiejsze. Podczas spotkań eksperci opowiadają o bogactwie i zawiłościach naszego języka, o słowach trudnych, śmiesznych, kłopotliwych, o regionalizmach i językowych wpadkach, natomiast artyści pokazują, jak posługiwać się językiem, by skutecznie przemówić do odbiorcy.


W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 30 i 31 lipca „na żywo” w Rabce-Zdroju i w Internecie.

Do udziału w tegorocznych, wakacyjnych spotkaniach z językiem polskim, obok wybitnych językoznawców (Artura Czesaka, Agnieszki Frączek, Agaty Hąci, Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, Agnieszki Kani, Michała Rusinka) zaproszeni zostali tłumacze z języków obcych: angielskiego (Piotr Krasnowolski), szwedzkiego (Barbara Gawryluk i Marta Dybula), włoskiego (Tomasz Kwiecień), chińskiego (Katarzyna Sarek) i tureckiego (Agnieszka Ayşen Kaim). Pokażą nam polszczyznę i jej specyfikę trochę z zewnątrz, w szerszym kontekście. Okazuje się bowiem, że słów nie da się tłumaczyć 1:1. Nasz język jest bardzo mocno powiązany z rzeczywistością, w której żyjemy. Ludy północne mają całą masę określeń na śnieg, u Włochów bardzo rozbudowane jest słownictwo dotyczące wina, Polacy mają natomiast bardzo wiele słów związanych z lasem, a zwłaszcza z grzybobraniem…

31 lipca o 19.00, w rabczańskim drewnianym kościele będzie można posłuchać opowiadaczy – mistrzów języka, którzy porywają słuchaczy tworzonymi i interpretowanymi przez siebie opowieściami. Bo dobra opowieść to nie tylko ciekawa fabuła, ale też piękny język, dobra dykcja, mowa całego ciała i atmosfera, w którą opowiadający potrafi wprowadzić słuchaczy. Do Rabki przyjadą: Agnieszka Ayşen Kaim, Irena Stopa, Grzegorz Uzdański i Magda Lena Górska, która wystąpi z towarzyszeniem muzyki Serge’a Tamasa.

Szczegółowy program, sylwetki gości i materiały archiwalne z poprzednich edycji znajdują się na stronie internetowej https://jemyborowkinapolu.pl/

Język, którym mówimy, określa nas w równym stopniu, jak nasz wygląd: często po usłyszeniu jednego zdania wyrabiamy sobie opinie o naszym nowo poznanym rozmówcy. Dlatego, skoro poświęcamy czas, energię i pieniądze, by sprostać aktualnym wymaganiom mody, warto poświęcić chwilę uwagi temu, co się dzieje, gdy otworzymy usta, by dać wyraz swoim myślom i co w jednej chwili może utwierdzić albo zrujnować nasz długo wypracowywany wizerunek. Będzie o tym mówił m.in. Michał Rusinek, w swojej opowieści „Katalog językowych wpadek, czyli jakich zwrotów i słów używać, by spalić się w oczach odbiorcy”.

Projekt „Jemy borówki na polu czyli wakacyjne spotkania z językiem polskim” jest realizowany przez Fundację Bookowy Dom, a dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.


PROGRAM

30 lipca (piątek)

10.00

Agnieszka Frączek: O pleceniu andronów (z łyka!) i innych zabawach językowych w twórczości Jana Brzechwy

11.00

Z Wytrzyszczki na Psią Trawkę, czyli wakacyjnym szlakiem nazw z Arturem Czesakiem, Agnieszką Jurczyńską – Kłosok i Michałem Rusinkiem

12.00

Artur Czesak, Agnieszka Frączek, Agnieszka Hącia, Piotr Krasnowolski: Językowa grzeczność i tabu

16.00

Michał Rusinek: Katalog językowych wpadek, czyli jakich zwrotów i słów używać, by spalić się w oczach odbiorcy

19.00

Jak świat, w którym żyjemy wpływa na nasz język? Wieczór tłumaczy z udziałem: Agnieszki Ayşen Kaim (język turecki), Marty Dybuli- Östholm (język szwedzki), Barbary Gawryluk (język szwedzki), Tomasza Kwietnia (język włoski), Piotra Krasnowolskiego (język angielski) i Katarzyny Sarek (język chiński).

Tłumacze opowiedzą, jak przenosić na grunt polszczyzny fascynujące słowa i fenomeny nieznane w naszym języku, obecne wyłącznie w kulturze, z której się wywodzą.

31 lipca (sobota)

10.00

Agata Hącia: Baśniowa ortografia

11.00

Agnieszka Kania: Z komunikacją językową za pan brat, czyli o lekcjach języka w szkole średniej

12.00

Artur Czesak: Słowa rzadkie i familijne

16.00

Artur Czesak, Anna Górska: Jak język żyje w oderwaniu od ojczystej ziemi? O polszczyźnie emigrantów

19.00 Moja historia Cię zaskoczy… Wieczór z udziałem Magdaleny Górskiej i Serge’a Tamasa, Agnieszki Ayşen Kaim, Ireny Stopy i Grzegorza Uzdańskiego

Spotkania odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27

Wieczór opowiadaczy odbędzie się w Muzeum – kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, ul. Sądecka 6

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na stronie internetowej jemyborowkinapolu.pl i na facebook.com/bookowydom/

(info Agencja Promocyjna OKO)

Dodaj komentarz