Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Białoruski PEN Club przestał istnieć

Na podstawie decyzji białoruskiego sądu Białoruski PEN Club, któremu prezesuje laureatka Nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz, został zdelegalizowany. Decyzja ta zapadła 9 sierpnia i spotkała się z potępieniem przez przywódców międzynarodowej organizacji pisarzy.

PEN (Poets, Essayists, Novelists) to ogólnoświatowe stowarzyszenie pisarzy, założone w Londynie w 1921 roku w celu promowania przyjaźni  oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Kieruje się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Jest to organizacja niepolityczna i pozarządowa, związana z UNESCO oraz Komisją Ekonomiczno-Społeczną  Narodów Zjednoczomych i intelektualnej współpracy między twórcami. W jej skład wchodzą autonomiczne ośrodki w ponad 100 krajach.

Decyzja sądu o zamknięciu Białoruskiego PEN Clubu jest pokłosiem ataku władz tego kraju na niezależne media i organizacje obywatelskie po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r., w których na szóstą kadencję powrócił Aleksander Łukaszenka.

PEN International wzywa władze białoruskie do zaprzestania ataków na wolność słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń oraz do cofnięcia decyzji o zamknięciu PEn Clubu w tym kraju. Ponadto organizacja wezwała do zaprzestania nękania i niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywania organizacji pozarządowych.

Jennifer Clement, prezydent PEN, powiedziała: Społeczność PEN zdecydowanie potępia zamknięcie białoruskiego PEN Clubu. To, że władze białoruskie postanowiły zamknąć PEN Club w pierwszą rocznicę wywołujących spory wyborów prezydenckich w tym kraju w zeszłym roku, jest tragicznym przypomnieniem niezliczonych ataków, jakich doświadczyli dzielni mieszkańcy Białorusi w ostatnich miesiącach i ich determinacji w obliczu przeciwności losu. Społeczność PEN stoi za Białoruskim PEN Clubem i wszystkimi ludźmi na Białorusi, którzy wciąż niestrudzenie walczą o swoje prawa, wzywa władze białoruskie do natychmiastowego cofnięcia decyzji o rozwiązaniu Białoruskiego PEN Cluby oraz do przestrzegania praw do wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń.
Dodała też: Od tamtego czasu (władze) zatrzymały ponad 35 000 osób, setki z nich były torturowane i poddawane innym formom okrutnego traktowania. Od lipca 2021 roku nasiliły swój bezwzględny atak na niezależne media i społeczeństwo obywatelskie, zatrzymując dziesiątki dziennikarzy oraz zamykając ponad 100 organizacji praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, w tym Białoruski PEN Club.

(źródło PEN International)

Dodaj komentarz