Najlepsze książki/plebiscyty

29. edycja Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Organizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej 29 edycji.

Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych, dotyczących Polski i ukazujących się na rynku księgarskim w dowolnym języku.

Przegląd składa się z dwóch części:
a) konkursu na najlepsze wydawnictwa,
b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.

Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w granicach historycznych. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony).

Książki na konkurs mogą zgłaszać wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej, autorzy, związki twórcze, organizacje społeczne; ilość publikacji jest dowolna. Oceniane będę publikacje wydane w latach latach 2019-21. 

Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:
a) albumy krajoznawcze,
b) przewodniki,
c) monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
d) mapy i atlasy,
e) wydawnictwa dla dzieci,
f) informatory krajoznawcze.


Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie do 30 września pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralna Biblioteka
ul. Senatorska 11
00-075 WARSZAWA
z dopiskiem: XXVII Przegląd
Tel. +48 831 80 65
Kom. 513 773 306
przegladksiazki@przegladksiazki.pl

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde wydawnictwo zgłoszone w kategoriach wymienionych w pkt. a-e lub 25 zł za zgłoszenie w kategorii wymienionej w pkt. f.
Formularz zgłoszenia na stronie www.przegladksiazki.pl

Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji, forma prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziom edytorski nadesłanych publikacji.


Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki honorowe nadane wspólnie przez marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.

Pełny Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronach internetowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl i Przeglądu www.przegladksiazki.pl
(info wg organizatora)

  
W tym roku po raz pierwszy w zakładce Publikacje zgłoszone 2021 prezentowane będą wszystkie książki przesłane na konkurs wraz z krótką o nich informacją.

 Organizatorami Przeglądu są Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Grupa MTP oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego

(info PTTK)

One thought on “29. edycja Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Dodaj komentarz