Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Stan rosyjskiego rynku wydawniczo-poligraficznego za I kwartał 2021

Rosstat, czyli rosyjski GUS, opublikował Raport od Stanie Społeczno-Gospodarczym, który zawiera kompleksowe informacje statystyczne gospodarki Federacji Rosyjskiej za I kwartał 2021 roku.


Wraz z informacjami opracowanymi przez państwowe organy statystyczne Raport uwzględnia dane z wielu ministerstw i departamentów Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Finansów Rosji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji, Federalna Służba Celna Rosji, Federalna Służba Podatkowa Rosji, Rostrud, Bank Rosji itp.).

A oto dane dotyczące rynku poligraficzno-wydawniczego za I kwartał 2021 roku

  • Spadek produkcji papieru gazetowego o 14,6%, offsetowego – o 26,7%.
  • Sprzedaż książek w I kwartale spadła o 10,6%, gazet i czasopism o 11,4% (w porównaniu do I kwartału 2020 r., w cenach porównywalnych).
  • Liczba firm poligraficznych w I kwartale zmniejszyła się o 1,7% (w ujęciu rocznym – o 11,8%), wydawnictw – o 2,6% (-12,2%).
  • Ponad połowa organizacji zajmujących się działalnością wydawniczą zakończyła I kwartał ze stratą (50,9%), udział organizacji nierentownych w branży poligraficznej – 44,4%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników firm zajmujących się produkcją papieru i wyrobów papierniczych w I kwartale 2021 r. wyniosły 53 055 rubli, w poligrafii 36 469 rubli.
  • Według Rosstatu obroty* firm zajmujących się produkcją papieru i wyrobów papierniczych w marcu 2021 r. wyniosły 102,1 mld rubli. (116,3% w stosunku do marca 2020; I kwartał 2021 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – 119%).
  • Obroty organizacji zajmujących się drukiem i powielaniem nośników informacji – 23,6 mld rubli. (86,9% w stosunku do marca 2020 r.; I kw. 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – 85,3%), w działalności wydawniczej – 12,8 mld rubli. (128,9% do marca 2020 r. ; 117% ↗ na podstawie wyników z pierwszych trzech miesięcy w porównaniu do I kwartału 2020 r.).


*wg cen aktualnych

(źródło pro-books.ru)

Dodaj komentarz