Dotacje Rynek wydawniczy

Książki włoskie w tłumaczeniu: dotacje przyznawane przez włoskie Centrum Książki i Czytelnictwa

W celu promowania tłumaczeń włoskich autorów na języki obce Centrum Książki i Czytania (Cepell), niezależny instytut włoskiego Ministerstwa Kultury, ogłosił zaproszenie do składania dotacji na łączną kwotę 650 tys. euro. Wysokość grantów może wynosić od 500 do max. 5 tys. euro.

Wniosek o dotację zgłasza strona włoska sprzedająca prawa do tłumaczenia w imieniu swojego zagranicznego odpowiednika, a dotacja zostanie zwrócona wnioskodawcy, po przedstawieniu przez niego dowodu przekazania tej kwoty zagranicznemu wydawcy.

O dotacje można się starać na książki (oprócz podręczników) włoskiego autora, które już zostały wydane w formie drukowanej we Włoszech. Pierwszeństwo w dotacjach mają tłumaczenia na język angielski, francuski i niemiecki.

Wnioski o dotacje włoskie wydawnictwa lub agencje literackie muszą złożyć w imieniu wydawcy zagranicznego do 29 października 2021 roku.

Odpowiedzialną za zbieranie zgłoszeń Ediser, firma usługowa Włoskiego Stowarzyszenia Wydawców (segreteria@ediser.it). Więcej informacji oraz stosowne dokumenty można je pobrać ze strony Stowarzyszenia.

(źródło: Associazione Italiana Editori)

Dodaj komentarz