Dotacje Rynek wydawniczy

Program „Literatura” – dotacje 2023 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Literatura”. Na 380 zgłoszonych pozycji dotacje na razie otrzymało 143. Wydawcom, których propozycje  otrzymały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania (do 5 marca).   Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5 Dla Państwa przyjrzeliśmy się tegorocznym wynikom. Największą ilość punktów (92) zdobyło wydanie książki Henryka […]

Dotacje Rynek wydawniczy

Tarcza dla literatów 2022: Książka II

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022.

Dotacje Rynek wydawniczy

Program „Literatura” – dotacje 2022 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Literatura”. Na 395 zgłoszonych pozycji dotacje otrzymało 150. Wydawcom, których propozycje  otrzymały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania (do 25 lutego).   Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/literatura4 Sprawdziliśmy, które wydawnictwa otrzymały największe dofinansowania. Zaskoczenia nie ma. Powtarzają się te same firmy, co […]

Dotacje Rynek wydawniczy

Program Literatura 2021 – wyniki naboru

A oto wyniki tegorocznego naboru dotacji w ramach programu Literatura. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało dotacje 160 tytułom. Przejrzeliśmy listę. Największą dotację (40 tys. zł) ministerstwo przyznało na opracowanie, wydanie, kolportaż i promocję książki Bunty w łagrach. Polscy więźniowie Gułagu, której wydanie podjęła się Fundacja Ośrodka KARTA. Najwięcej pieniędzy otrzymało Wydawnictwo Biały Kruk […]