Organizacje branżowe Różne Rynek wydawniczy

Debata o ochronie rynku książki (w załączeniu projekt Ustawy i jego uzasadnienie)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią wysyłamy Państwu [patrz załączniki -red.] propozycję Ustawy o ochronie rynku książki –  po zmianach wynikających z konsultacji branżowej na przełomie kwietnia i maja br.

Najważniejsze zmiany dotyczą okresu trwania regulacji, jej zakresu podmiotowego oraz zapisów rozszerzających mechanizmy wsparcia. Na spotkaniu 28.09. przedstawimy szczegółowo nową propozycję w kontekście obecnych warunków funkcjonowania  rynku książki w  Polsce i działań, jakie powinniśmy wspólnie podjąć. Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji, której celem jest wypracowanie decyzji o dalszym procedowaniu projektu.

Spotkanie odbędzie się 28 września w godzinach 14-16.


Mamy pełną świadomość zawiłości problematyki związanej z niedoskonałym funkcjonowaniem rynku książki i potrzebą jego uporządkowania. W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rynku książki kontynuujemy poszukiwania dobrych rozwiązań. Przyjęcie projektu Uoork po zmianach wynikających z konsultacji stworzyłoby naszym zdaniem potrzebny, potężny impuls rozwoju tego rynku.
W ramach konsultacji branżowej, którą prowadziliśmy od 19 kwietnia do 18 maja br. otrzymaliśmy od przedstawicieli branży 41 pisemnych stanowisk. Większość postulatów zostało uwzględnionych. Zmodyfikowany tekst projektu Uoork prześlemy Państwu do 31 sierpnia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wnikliwe uwagi.

Planowany przebieg spotkania:
1. Mapa istniejących problemów rynku książki. Prezentacja PIK.
2. Szczegółowe przedstawienie wyników konsultacji środowiskowej i przedstawienie nowej wersji projektu Uoork. Aspekty ekonomiczno-społeczne oraz prawne.
3. Dyskusja nad nowym projektem Uoork oraz dalszymi działaniami.
4. Podsumowanie, zakończenie obrad.

Spotkanie poprowadzi prezes Polskiej Izby Książki Sonia Draga.


Miejsce spotkania:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Polna 7 a, 00-625 Warszawa, Duża Sala Konferencyjna.


Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym względnie wyłącznie on-line. Ze względu na obostrzenia liczba uczestników w stacjonarnych obradach ograniczona jest do 70, w tym osób niezaszczepionych może być tylko 20. Kolejność zgłoszeń zadecyduje o uczestnictwie stacjonarnym. Przy zgłoszeniu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 ( w załączeniu formularz oświadczenia).
Udział w trybie online jest nieograniczony.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres biuro@pik.org.pl- przy udziale stacjonarnym wraz z oświadczeniem o szczepieniu do 17 września w celu otrzymania zaproszenia , względnie kodu dostępu – przy udziale on-line.

W imieniu Rady Polskiej Izby Książki
Sonia Draga
Prezes PIK


(info PIK)

2 thoughts on “Debata o ochronie rynku książki (w załączeniu projekt Ustawy i jego uzasadnienie)

Dodaj komentarz