Konkursy PTWK

Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2020 – dyplomy wręczone

Tradycyjnie pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki Polskie Towarzystwo Wydawców Książek rozstrzyga Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku. W ubiegłym roku ze zrozumiałych powodów uroczystość nie odbyła się, w tym więc połączono obydwie edycje – 60. i 61.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Rafał Skąpski, prezes PTWK, Andrzej Tomaszewski, komisarz Konkursu, oraz Maria Kuisz, dyrektor biura PTWK.


W 60. Konkursie wzięły udział 84 firmy wydawnicze, które nadesłały 187 tytułów opracowanych przez twórców mieszkających w Polsce. Jury pracowało w składzie: dr Agata Szydłowska (przewodnicząca), prof. Małgorzata Gurowska, Ryszard Kryska, dr hab. Ewa Repucho, prof. Ewa Stalecka, Andrzej Tomaszewski i dr Marcin Władyka.

W Dziale I – Literatura piękna nagrodę otrzymał zbiór wierszy Marcina Świetlickiego „Ale o co chodzi?” z rysunkami Marcina Maciejowskiego, graficznie zaprojektowany wraz z wykonaniem składu przez Marcina Markowskiego (Wydawnictwo Wolno, Lusowo, Drukarnia Artis Poligrafia z Torunia).

W Dziale II – Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka) nagrodę przyznano za „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1804-1945” pod red. Anny Frąckowskiej; projekt graficzny, typograficzny, skład i przygotowanie do druku Agata Knajdek i Piotr Białas / tata Studio (Biblioteka Narodowa, Drukarnia Zapol Sobczyk, Szczecin).

W Dziale III – Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne nie przyznano nagród ani też wyróżnień, natomiast w Dziale IV – Książki dla dzieci i młodzieży nagrodzono dwa tytuły: „Jak ugryźć teatr współczesny” Tomka Żarneckiego i Gosi Kulik, z ilustracjami i okładką Gosi Kulik; skład Gosia Kulik i Tomek Żarnecki (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Drukarnia Druk-Intro, Inowrocław) oraz „Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków” Andrzeja Fedorowicza – tekst i Jacka Ambrożewskiego i Zosi Frankowskiej – ilustracje, skład i przygotowanie do druku (Dwie Siostry, Białostockie Zakłady Graficzne).

W Dziale V – Podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe nagrodę przyznano za „Dydaktykę typografii. Uczyć litery / uczyć literą” w układzie edytorskim Pawła Krzywdziaka (Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Drukarnia Pasaż, Kraków). Dwie nagrody przyznano w Dziale VI – Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki za „Rośliny wspólne. O roślinach na gdyńskich klatkach schodowych” Tomasza Sosnowskiego, projekt graficzny i skład: Anita Wasik (Muzeum Miasta Gdyni, Drukarnia Argraf, Warszawa) oraz za „Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych” Jana Hysa i Joanny Kwiatkowskiej, projekt graficzny i skład: Izabela Jurczyk (Biblioteka Narodowa, Drukarnia Petit Skład – Druk – Oprawa, Lublin).

Nie przyznano natomiast nagrody w Dziale VII – albumy, a w Dziale VIII – Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne nagrodzono dwie prace: „Barbara Hoff”, projekt graficzny Joanna Jopkiewicz i Paweł Borkowski / Grupa Projektor (Muzeum Miasta Gdyni, Drukarnia Argraf, Warszawa) oraz „Wszystko to węgiel” Bogdana Tokora, projekt graficzny Roman Kaczmarczyk (Akademia Szpul Pięknych w Katowicach (Drukarnia Petit Skład – Druk – Oprawa, Lublin).

Ponadto w 60. Konkursie jury przyznało Grand Prix Józefowi Wilkoniowi za mistrzowskie ilustracje przykuwające uwagę kilku pokoleń czytelników, Nagrodę Honorową Zakładowi Poligraficznemu Moś i Łuczak za estetykę druku oraz dbałość za techniczne kształtowanie szczegółów formy książki „Listy miłosne i nie Rafała Wojaczka” (Warstwy, Wrocław) oraz Nagrodę Honorową Drukarni Natalia Łuczak Krystian Łuczak, Daszewice-Poznań za perfekcyjny druk czarno-białych fotograficznych materiałów ilustracyjnych do ksiązki „Toporze” (Polski teatr Tańca), natomiast Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie przyznało tradycyjną Nagrodę Honorową książce „Barbara Hoff”, projekt graficzny Joanna Jopkiewicz i Paweł Borkowski / Grupa Projektor (Muzeum Miasta Gdyni, Drukarnia Argraf, Warszawa).


W 61. Konkursie wzięły udział 96 firmy wydawnicze, które nadesłały 183 tytuły opracowanych przez twórców mieszkających w Polsce. Jury pracowało w składzie: dr Agata Szydłowska (przewodnicząca), Andrzej Barecki, Magdalena Frankowska, prof. Artur Frankowski, Ryszard Kryska, dr hab. Ewa Repucho, Andrzej Tomaszewski i prof. Mieczysław Wasilewski.

W Dziale I – Literatura piękna nagrodę przyznano za „Piach” Urszuli Zajączkowskiej, projekt graficzny i skład Joanna Skrzypiec-Żuchowska (Warstwy, Wrocław, Drukarnia Petiti Skład – Druk – Oprawa, Lublin). W Dziale II – Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka) nagrodzono dwie książki: „Hermitage. O miejscach myślenia. Esej wizualny w trzech częściach z appendixem” Darii Malickiej, która wykonała też projekt graficzny i skład (Daria Malicka / Self-publishing, Katowice, Drukarnia Argraf, Warszawa) oraz „Zmiana ustawienia. Historia polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI. Tom 1-3” pod red. Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego, projekt graficzny Kama Schinwelska i Marcin Gwiazdowski / elipsy (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Drukarnia Argraf, Warszawa).

W Dziale III – Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne nagrodzono „Legendę Radmoru”, projekt graficzny Anita Wasik (Muzeum Miasta Gdyni, Drukarnia Argraf, Warszawa), natomiast w Dziale IV – Książki dla dzieci i młodzieży nagrodzono dwa tytuły: „Co robią uczucia?” Tiny Osiewicz (tekst) i Aleksandry Zając (ilustracje), skład i przygotowanie do druku Piotr Bałdyga (Dwie Siostry, Drukarnia Esica, Poznań) oraz „Leśną sprawę” Tomasza Kedry i Gabrieli Gorączko z ilustracjami Gabrieli Gorączko, skład Joanna Jopkiewicz / Grupa Projektor (Wydawnictwo Wolno, Lusowo, Drukarnia Artis Poligrafia, Toruń)

W Dziale V – Podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe nagrodę przyznano za serię podręczników „Elementarz, podręcznik, zeszyty ćwiczeń” Ewy Landowskiej z ilustracjami Kamili Pizza, projekt graficzny, projekt okładki i układ typograficzny Monika Wojtaszek-Dziadusz (Tyneis Wydawnictwo Benedyktynów, Drukarnia Skleniarz). W Dziale VI – Słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki nagrodzono „Wzornik bloków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie” autorstwa Magdaleny Koziak-Podsiadło, która jest także autorem projektu okładki i opracowania typograficznego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Drukarnia Totem.com.pl), natomiast w Dziale VII – albumy nagrodzono „Przekrój przez Mroza” Janusza Górskiego i Łucji Mróz-Raynoch, projekt i opracowanie graficzne oraz wybór rysunków Janusz Górski, DTP Krzysztof Gotowicki (słowo/obraz terytoria we współpracy z Czystym Warsztatem, Gdańsk, Drukarnia Skleniarz).

W Dziale VIII – Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne nagrodzono „Catalogue of Incunabula in the National Library od Poland” Michała Spandowskiego, projekt graficzny Aleksandra Toborowicz (Biblioteka Narodowa, Drukarnia Marceli, Warszawa)

Ponadto w 61. Konkursie jury przyznało Nagrodę Honorową Katarzynie Niewczas za perfekcyjny skład „Catalogue of Incunabula in the National Library od Poland” (Biblioteka Narodowa), natomiast Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie przyznało Nagrodę Honorową Iwonie Chmielewskiej za koncepcję artystyczną i ilustracje oraz Radkowi Stańcowi i Marii Szczodrowskiej za projekt graficzny i skład książki „Taki Teatr” Iwony Chmielewskiej i Pawła Kowalskiego (Teatr im. Wilama Horzycy, Toruń), a także Kamie Schinwelskiej i Marcinowi Gwiazdowskiemu za projekt graficzny książki oraz Dorocie Buchwald i Dariuszowi Kosińskiemu za ideę oraz koncepcję książki „Zmiana ustawienia. Historia polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI. Tom 1-3” (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Drukarnia Argraf, Warszawa).

W obu konkursach przyznano szereg wyróżnień oraz nominowano kilkadziesiąt tytułów, które znalazły uznanie w oczach jurorów.

Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymali dyplomy honorowe, a drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.

(źródło PTWK)

One thought on “Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2020 – dyplomy wręczone

Dodaj komentarz