Edytorstwo Różne

Norwid na znaczku

200. rocznica urodzin uznawanego za czwartego wieszcza narodowego epoki romantyzmu, wybitnego poety, Cypriana Kamila Norwida została upamiętniona przez Pocztę Polską w wyjątkowej emisji filatelistycznej.

Biografia i współczesna pozycja Cypriana Kamila Norwida były nie lada wyzwaniem dla Jarosława Ochendzana, autora projektu znaczka. Przedstawił on kolorowy wizerunek wybitnego poety wykonany w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego. W dolnej części znaczka umieścił nazwę emisji „200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, a w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: Polska. Na kopercie FDC znalazł się fragment rękopisu pisarza, a na datowniku jego odręczny podpis.

Celebrowana w tym roku rocznica urodzin tego wyjątkowego poety stała się przyczynkiem do przypomnienia współczesnym jego życia i dorobku. Naszą najnowszą emisją chcieliśmy przybliżyć epokę i klimat, które ukształtowały jego geniusz. Pokazany na znaczku drzeworyt z wizerunkiem Norwida uwidacznia pewną tajemniczość, jaka go otaczała. I choć o Norwidzie napisano już wiele – a dla pełnego zrozumienia jego fenomenu niezbędne jest obcowanie z jego sztuką – wierzę, że nasza emisja będzie impulsem do odkrywania go wciąż na nowo – stwierdza wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Cyprian Kamil Norwid uchodzi za artystę szczególnego. Parał się wieloma dziedzinami sztuki, był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem. Jego dzieła zostały odkryte dopiero 14 lat po jego śmierci. Jako twórca niezrozumiany i tym samy nieznany, po zmaganiach z gruźlicą i innymi schorzeniami – zmarł w biedzie w podparyskim przytułku św. Kazimierza. Zanim jako emigrant osiadł w Paryżu, tułał się po Europie, a nawet dotarł do Nowego Jorku.


O znaczku:

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 120 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków w arkuszu
data wprowadzenia do obiegu: 24 września 2021 r.

(źródł Poczta Polska)

Dodaj komentarz