Edytorstwo Wystawy

Sztukmistrz. Norwid – rysunki. Wystawa w Kordegardzie

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na wystawę rysunków i grafik Cypriana Norwida, wybitnego poety i literackiego patrona roku. Ekspozycja zawiera kilkadziesiąt spośród ponad pięciuset szkiców i kilkudziesięciu rycin znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteki Narodowej. Wystawa prezentuje Norwida jako artystę wszechstronnie utalentowanego, do którego twórczości sięgali późni wnukowie – wielcy mistrzowie słowa: Herbert, Różewicz, Baczyński, Białoszewski.

Sylwetka luminarza polskiej literatury i tegorocznego patrona literackiego – ostatniego z czwórki wielkich romantyków, a jednocześnie prekursora poetyckiej nowoczesności, ale też samouka o rozległej wiedzy i zainteresowaniach – niezwykle pracowitego, zaczytanego – do dziś inspiruje. „Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu” – pisał Cyprian Norwid w Promethidionie. Nasza wystawa ukazuje mało znane oblicze genialnego poety i myśliciela. Zachęca do uważności i pobudza wrażliwość i otwartość na współczesne talenty. Potraktujmy losy Norwida jako memento dla nas samych, abyśmy z życzliwością odkrywali w dzisiejszej sztuce to, co ciekawe i inspirujące oraz dawali szanse młodym – mówi prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

W Kordegardzie zebrano unikatowy zespół prac znany dotąd niemal wyłącznie norwidologom. Wystawa przedstawia czterdzieści dwie prace Norwida, w tym trzydzieści dziewięć rysunków i akwareli oraz trzy grafiki, powstałe od lat 40. XIX wieku aż do jego śmierci w 1883 roku. Wybór jest reprezentatywny dla Norwida pod względem tematycznym. Na ekspozycję składają się autoportrety, portrety, sceny religijne, rodzajowe i satyryczne oraz kompozycje symboliczne. Mimo różnego czasu powstania i różnorodnych technik, rysunki wydają się stanowić jednorodny zespół ukazujący doskonały warsztat rysunkowy autora, potrafiącego zamknąć dzieła plastyczne w kilku lapidarnych liniach, a jednocześnie świetnego obserwatora.

Jako artysta wszechstronny Norwid nie mieścił się w koncepcji artysty dziewiętnastowiecznego – komentuje kuratorka wystawy, Katarzyna Haber – Był przekonany o istnieniu kategorii prawdy obiektywnej, która przekracza granice mentalności epoki. Przez kontemplację piękna widział drogę do przybliżenia się do obiektywnej prawdy. A tak traktowana sztuka miała łączyć ducha z materią, a życie z teorią.

Badanie dzieł plastycznych Norwida jest utrudnione, ponieważ uległy one rozproszeniu lub zniszczeniu. Do obiegu aukcyjnego trafiały również falsyfikaty. Przez wiele lat twórczość plastyczna poety znana była jedynie w wąskim kręgu norwidologów. Dopiero od lat dwutysięcznych jest coraz bardziej ceniona i pozytywnie wartościowana ze względu na dobry warsztat, subtelność kreski i ładunek emocjonalny.

Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Wystawa czynna będzie do 24 października

Kuratorka wystawy: Katarzyna Haber, NCK
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury

(źródło: Narodowe Centrum Kultury)

Dodaj komentarz