ekslibris Wystawy

Ekslibrisy drzeworytowe Andrzeja Bortowskiego – wernisaż

Warszawska Galeria Ekslibrisu zaprasza na wystawę ekslibrisów drzeworytowych Andrzeja BORTOWSKIEGO ze zbiorów Mieczysława Bielenia.


Andrzej Bortowski (fot. Marzena Bortowska)

Na wystawie zaprezentowane zostaną wszystkie ekslibrisy drzeworytowe tego jednego z ostatnich mistrzów drzeworytu. Powstawały w latach 1960-2021, jest ich w sumie 159. Twórczość ekslibrisowa Andrzeja Bortowskiego prezentowana była na wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, poczynając od udziału w pierwszym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku w 1963 roku.

W 2015 roku, na XXV Biennale artysta otrzymał nagrodę Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz medal pamiątkowy im. Janusza Szymańskiego. W roku 2012 w Przeglądzie Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego otrzymał trzecią nagrodę i medal, a w 2014 roku nagrodę specjalną dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.


Wernisaż: środa 1 grudnia 2021 o godz. 17.00

Warszawska Galeria Ekslibrisu
ul. Grójecka 109, Warszawa

Wystawa czynna do stycznia 2022 roku.
https://www.facebook.com/events/3038118996460165


(info WGE)

Dodaj komentarz